Spring naar content

Checklist vroegsignalering voor beleidsmedewerkers

1 juni 2020

In 2021 treedt het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens (Wgs) in werking. Hierin staat dat gemeenten alle meldingen van betalingsachterstanden van melders (zoals woningcorporaties en zorgverzekeraars) moeten gaan opvolgen. Er is voor deze wettelijke meldingen geen toestemming nodig van de klant. Om inwoners eerder te kunnen helpen en onnodige kosten voor schuldeisers, gemeenten en maatschappij te kunnen voorkomen is het belangrijk om te focussen op vroegsignalering.

In 10 stappen naar vroegsignalering:

  1.  Formuleer prestatie-indicatoren. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld de indicatoren van Vroegsignalering Landt in Nederland worden gebruikt.
  2. Bepaal selectiecriteria voor de meldingen. Hierdoor worden het aantal meldingen en de benaderingswijze van de melding beïnvloedt. De urgentie van een melding kan bijvoorbeeld worden bepaald door te kijken naar criteria zoals gezinnen met kinderen en de hoogte van de achterstand.
  3. Match externe en interne meldingen. Spreek hiervoor met melders bijvoorbeeld een maandelijks moment af. Zo kan het overzicht worden bewaard.
  4. Bepaal de opvolging van meldingen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door bij de desbetreffende persoon langs te gaan met een Vroeg Eropaf team, te bellen, een brief of email te sturen, of door een combinatie van het voorgaande. 
  5. Maak afspraken met melders.
  6. Maak een projectstructuur met een Vroeg Eropaf team.
  7. Bepaal aanvullende vormen van vroegsignalering, zoals signalering van specifieke inwoners aan gemeente en uitnodiging tot zelfmelding van burger bij gemeente.
  8. Bereid de aanschaf van ICT voor. Zo kan online gemeld en gemonitord worden en kunnen hulpverleners makkelijker werk verdelen en verslagen maken. 
  9. Zorg voor veilige gegevensuitwisseling.
  10. Maak een projectplan inclusief begroting.

Gerelateerde artikelen

Handreiking vroegsignalering schulden en bescherming van persoonsgegevens

Hoe kunnen gemeenten vroegsignalering zo opzetten dat die voldoet aan de privacywetgeving? Deze handreiking legt het uit en geeft een modelbeschrijving.

Het belang van schuldpreventie en vroegsignalering

Voor goede schuldpreventie moeten we meer weten over de omvang van de problemen en de effectiviteit van interventies. Ook hebben we meer inzicht nodig in het financiële gedrag van mensen.

Leidraad voor het opzetten van vroegsignalering

Vroegsignalering is een goede manier om problematische schulden bij mensen te voorkomen. Deze leidraad beschrijft alle punten die nodig zijn om vroegsignalering te laten slagen. Het is een beknopte versie…