Spring naar content

Coronacrisis: financiële gevolgen voor huishoudens

1 juni 2020

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat Nederlandse huishoudens zich in juni minder zorgen maakten over de financiële- en gezondheidsrisico’s als gevolg van de coronacrisis. Dit neemt echter niet weg dat 10 tot 20 procent zich in juni zorgen maakte over haar financiële zaken.

Ook blijkt dat ongeveer 20 procent van de Nederlanders boven de 18 jaar last heeft van een inkomensterugval, veroorzaakt door de coronacrisis. Dit percentage is gelijk aan dat in maart. De groep die het hardst worden getroffen door deze inkomensterugval is tussen de 18 en 34 jaar oud. 

In maart verwachtte 19 procent van de mensen dat zij te maken zouden krijgen met een inkomensterugval in de komende maanden. In juni was dit percentage gedaald naar 11 procent. Het aantal huishoudens dat verwacht moeilijk rond te komen in de komende maanden is licht gedaald; het aantal huishoudens dat verwacht de komende periode rekeningen niet meer te kunnen betalen is echter nagenoeg gelijk gebleven (72 procent tegenover 70 procent). Op het vlak van uitgaven stelt 51 procent van de respondenten dat zij hetzelfde uitgaven als vóór de coronacrisis, terwijl 11 procent zegt meer uit te geven. 
78 procent van de respondenten geeft aan dit jaar vakantiegeld te ontvangen, terwijl 84 procent aangeeft vorig jaar vakantiegeld te hebben gekregen. Volgens 27 respondenten is dit een gevolg van de coronacrisis. 12 procent stelt niet op vakantie te kunnen vanwege het niet krijgen (of minder worden) van vakantiegeld, terwijl 14 procent van de respondenten niet op vakantie gaat omdat zij te maken hebben met een inkomensterugval. 
 

Gerelateerde artikelen

Coronabarometer – De financiële gevolgen van de coronacrisis voor werkenden

Dit onderzoek is uitgevoerd door het Nibud en bekijkt de effecten van de coronacrisis op de financiële situatie van burgers. Er wordt met name gekeken of burgers te maken hebben…

Armoede en schulden na corona

De verwachting bestaat dat de coronacrisis voor een flinke toename zal zorgen van de groep burgers die met armoede en schulden te kampen heeft. Gemeenten verwachten dan ook dat er…

De sociale impact van de coronacrisis

De coronacrisis heeft verstrekkende gevolgen voor de kwetsbare groepen in Nederland. Er zijn al veel signalen uit verschillende gemeenten waar gezinnen onder druk staan en jongeren minder toekomstperspectief zien. Naar…