Spring naar content

Jongeren voorlichtingsplatform van banken over fraude en veiligheid

4 januari 2022

Banken en betaalinstellingen prioriteren het voorkomen van fraude en oplichting in het betalingsverkeer. Er is een campagne opgezet voor de specifieke doelgroep jongeren: #GoedGiraalGaan. In deze campagne worden jongeren middels filmpjes en tips bewust gemaakt van alle mogelijke onderstaande financiële gevaren.

Onderstaand worden de (nieuwste) termen rondom financiële fraude kort toegelicht.

Geldezels geldezels worden geronseld om hun rekening te laten misbruiken door criminelen.

WhatsAppfraude bij WhatsApp fraude doen criminelen zich via tekstberichten zich voor als een goede bekende die vragen om geld aan hem of haar te lenen en over te maken.

Shouldering bij shouldering kijkt een crimineel mee terwijl je een pincode intoetst, vervolgens proberen ze de betaalpas te stelen.

Phishing/smishing fraudeurs vissen aan de telefoon of via valse berichten of brieven naar vertrouwelijke informatie zoals bangegevens of persoonsgegevens.

Spoofing hierbij maken oplichters misbruik van de telefoonnummers van banken. Zo lijkt het alsof daadwerkelijk een medewerker van de bank belt en om informatie vraagt.

Valse/onveilige webshops steeds meer valse en onveilige webshops zijn in omloop. Als consument word je hierdoor opgelicht.

Betaalpas-phising dit is het vals opvragen van betaalpassendoor criminelen, criminelen stelen de betaalpas vervolgens uit de brievenbus.

Identiteitsfraude bij identiteitsfraude wordt de identiteit overgenomen, hierdoor misbruiken criminelen persoonlijke gegevens.

Mobiele malware hierbij proberen cybercriminelen mobiele apparaten te hacken en misbruiken. Cybercriminelen kunnen gevoelige informatie stelen, de apparaten inzetten als botnetwerk en activiteiten van de gebruiker volgen.

Phishing via telefoon telefonische phishing gaat over het telefonisch oplichten of via een sms-bericht. Deze oplichting gebeurt op een persoonlijke manier waardoor consumenten geneigd zijn eerder te doen wat er gevraagd wordt, zoals het doorknippen van een betaalpas, het afgeven van een kopie van identiteitsbewijs of iets te betalen via internetbankieren.

Schadelijke software/malware via e-mails, links, websites of afbeeldingen worden schadelijke software of malware verstopt door criminelen. Hierdoor kunnen criminelen meekijken op een apparaat, informatie of bestanden kopiëren en instellingen wijzigen.

Social engineering dit is het misbruiken van menselijke eigenschappen om vertrouwelijke informatie van iemand los te krijgen.

Cash en card trapping hierbij manipuleren criminelen de geldautomaat zodat er geen geld uit de machine komt.

Daarnaast worden jongeren, via de campagne ‘giraalgaan’, middels filmpjes bekend gemaakt met de onderstaande 5 veiligheidsregels van de Nederlandse banken.

  1. Het beschermen van inlogcodes
  2. Het beveiligen van apparaten
  3. Het regelmatig controleren van de bankrekening
  4. Het tijdig inschakelen van de bank bij problemen
  5. Het beveiligen van de betaalpas

Gerelateerde artikelen

Jeugd in armoede

Het rapport Jeugd in armoede is in eerste instantie geschreven voor docenten en studenten Social Work maar bevat veel relevante...

Toolkit begeleiding jongeren naar zelfstandigheid

In deze toolkit vinden gemeenten en professionals informatie en tips om jongeren in een kwetsbare positie te begeleiden naar zelfstandigheid. De toolkit geeft praktische informatie over wetgeving, het toekomstplan, stappenplannen…

Jongvolwassenen met schulden beter bereiken

Het kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag heeft een rapport geschreven als antwoord op de vraag hoe jongvolwassenen (18-26 jaar) met...