Spring naar content

Jongvolwassenen en hun financiële doelen

21 mei 2022

Het Nibud heeft samen met de Rabobank een onderzoek verricht op het thema van financieel gezond leven. Dit rapport biedt inzicht in de financiële doelen van jongvolwassenen en de verschillende strategieën die zij gebruiken in het bereiken van deze doelen. Deze inzichten kunnen de Rabobank en het Nibud gebruiken om de voorlichting en dienstverlening aan jongvolwassenen te verbeteren. Voor dit onderzoek is een online survey gehouden onder jongvolwassenen van 18 tot en met 30 jaar. De vragenlijst is ingevuld door 1.568 respondenten.

Resultaten

Jongvolwassenen hebben verschillende doelen:

  • Levenssituatie en financiële situatie heeft invloed op de financiële doelen van jongvolwassenen
  • Gemiddeld hebben jongvolwassenen 8,6 verschillende financiële doelen
  • De top 3 financiële doelen: geld voor onvoorziene uitgaven, geld om leuke dingen te doen en een (ander) huis kopen

Strategie om financiële doelen te behalen:

  • Jongvolwassenen noemen sparen het vaakst als strategie voor het bereiken van hun financiële doelen.
  • Jongvolwassenen proberen hun financiële doelen te bereiken door meer geld over te houden: inkomen verhogen en lasten verlagen.
  • Jongvolwassenen combineren vaak traditioneel beleggen en handelen in cryptovaluta voor toekomstige doelen, zoals eerder kunnen stoppen met werken en pensioen.

Welke verbeterpunten zijn er voor jongvolwassenen om hun doelen te bereiken?

In de enquête is gevraagd of de respondenten zich financieel voorbereiden. Dit kan op vier manieren: informatie opzoeken over het bereiken van een financiële doelstelling, inzicht in hoeveel geld ze nodig hebben om het doel te bereiken, inschatting maken hoeveel tijd het kost en geld opzij leggen voor een financiële doelstelling. Uit de enquête bleek dat jongvolwassenen alleen geld opzij zetten om hun financiële doel te bereiken. Jongvolwassenen kunnen dus planmatiger aan de slag gaan om hun financiële doelen te bereiken. Tot slot oriënteren de meeste jongvolwassenen zich op hun financiële doelen door met familie en vrienden te praten. Hierdoor zijn zij afhankelijk van hun kennissenkring en krijgen zij geen informatie van experts.

Conclusie

Naar aanleiding van dit rapport kan geconcludeerd worden dat jongvolwassenen actief bezig zijn met geld, maar ondersteuning nodig hebben om gericht en geïnformeerd hun financiële doelen te bereiken. De uitkomsten van dit onderzoek zijn bruikbaar voor de Rabobank en het Nibud om hun voorlichting aan jongvolwassenen te verbeteren.  De doelgroep heeft voornamelijk behoefte aan tips om doelen te behalen, informatie over hoeveel geld hiervoor nodig is en voorbeelden van hoe anderen hun doelen halen.

Gerelateerde artikelen

Themakrant Cryptocurreny & Jongeren

Blockchain-technologie, cryptocurrency, NFT's en memecoins: je kan er tegenwoordig niet meer omheen. Sinds de creatie van Bitcoin in 2009 is de omvang en het...

Jongeren betreden massaal de cryptomarkt

In het Nibud-rapport "de coronacrisis en ons geld" van 15 juli werd geconcludeerd dat steeds meer Nederlanders beleggen. Van de...

Themakrant jongeren en schulden

Wat een ongelofelijk lastige tijd is het nu voor jongeren. Niet alleen door de pandemie, maar ook door onze samenleving....