Spring naar content

Leer- en verbetertoolbox Armoede

17 november 2022

De ‘leer- en verbetertoolbox Armoede’ van Movisie bevat reflectie oefeningen om op een effectieve manier aan de slag te gaan met de aanpak van armoede. De oefeningen zijn gebaseerd op de kennis uit het ‘Wat werkt bij’ dossier over armoede en schulden. De toolbox is ingedeeld in vijf leerbehoeften waarmee je individueel of in groepsverband aan de slag kan.

Leerbehoeften

1. Ik wil meer weten over armoede en een beeld krijgen van de situatie in mijn beroepspraktijk / werkgebied / gemeente.

2. Ik wil meer kennis over dat wat werkt in de aanpak van armoede en wil mij laten inspireren door goede voorbeelden.

3. Ik wil begrijpen hoe onze aanpak in de praktijk voor inwoners uitpakt en hoe zij dit ervaren.

4. Ik wil de bestaande praktijk verbeteren.

5. Ik wil uitgedaagd worden op een andere manier naar armoede en armoedebeleid of aanpak aan te kijken en ervaren hoe ik daar in sta.

Toolbox

Afhankelijk van je interesse of waar jij staat in je leerproces krijg je tools aangereikt waar je mee aan de slag kunt. Per leerbehoefte vind je meerdere reflectie oefeningen waarvan je er één of meerdere kunt gaan oppakken. 

Het voordeel van deze toolbox is tweedelig: deze toolbox richt zich specifiek op armoede. Daardoor helpt het bij het opdoen van actuele kennis en inzichten. Daarnaast kan je door de reflectieoefeningen direct aan de slag in je eigen situatie en praktijk. De toolbox is te vinden via www.watwerktbij.nl; Hier vind je ook verbetertools op andere thema’s. Het is bedoeld voor  zowel beleidsmakers, professionals, als vrijwilligerorganisaties die in hun werk te maken krijgen met inwoners met armoede, hen bijstaan, begeleiden of ondersteunen. Het kan prima geïntegreerd worden in werkprocessen

Gerelateerde artikelen

Het effect van financiële schaarste op de voorkeur voor nu of later

De stress die mensen vaak ervaren door financiële schaarste kan van invloed zijn op de keuzes die zij maken. In...

Verkenning Stigma en bestaanszekerheid

Mensen die in bestaansonzekerheid leven worden gestigmatiseerd door onze samenleving. Door middel van een literatuuronderzoek is in kaart gebracht wat...

Artikel ‘Financieel misbruik kwetsbare groepen: deel 2’

Yvonne van Osch heeft in opdracht van Schouders Eronder het artikel ‘Financieel misbruik kwetsbare groepen’ geschreven voor in het Tijdschrift...