Spring naar content

Monitor Schuldhulpverlening in coronatijd

Mei 2020 in beeld

27 augustus 2020

Om een overzicht te kunnen krijgen van de hoeveelheid hulpvragen die gemeenten krijgen in coronatijd is door Divosa en de NVVK de Monitor Schuldhulpverlening in coronatijd opgezet. Hierin is terug te zien wat uit welke doelgroepen de hulpvragen komen en of gemeentes tijd en capaciteit hebben om deze hulpvragen goed af te kunnen handelen.

In mei 2020 werden er 2162 aanmeldingen voor schuldhulp bij gemeenten gedaan. In mei 2019 waren dit er 2695. 

74,29 procent van de organisaties geeft aan nog voldoende tijd, middelen en capaciteit te hebben om financiële hulpvragen aan te kunnen, maar 22,86% voorziet in de nabije toekomst wel overbelasting op de loer liggen. 

Ook zijn er in de monitor suggesties uit het veld opgenomen. Suggesties voor ondernemers met schulden zijn onder andere om de toegang tot schuldhulp te verbeteren, om efficiëntere schuldhulp te bieden en om de deskundigheid m.b.t. schuldhulp te bevorderen. 

In het algemeen wordt gesuggereerd om digitale innovaties te versnellen en om nieuwe instrumenten en werkwijzen te ontwikkelen. Daarnaast wordt gesuggereerd om voorlichting te bevorderen en verbreden, en om te zorgen voor snellere en generieke akkoorden op schuldregelingen. 
 

Gerelateerde artikelen

Coronabarometer – De financiële gevolgen van de coronacrisis voor werkenden

Dit onderzoek is uitgevoerd door het Nibud en bekijkt de effecten van de coronacrisis op de financiële situatie van burgers. Er wordt met name gekeken of burgers te maken hebben…

Coronacrisis: financiële gevolgen voor huishoudens

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat Nederlandse huishoudens zich in juni minder zorgen maakten over de financiële- en gezondheidsrisico’s als gevolg van de coronacrisis. Dit neemt echter niet weg…

De coronacrisis en ons geld

Door de coronapandemie en de lockdowns die hieruit volgden zijn mensen minder buiten huis gaan ondernemen. Ook verloren mensen hun baan of werden hun uren ingeperkt, waardoor inkomsten lager uitvielen.…