Spring naar content

Quickscan gemeentelijke schuldhulpverlening

3 november 2017

Vul de vragen in over de schuldhulpverlening in jouw gemeente. Wat weet je al en wat nog niet? Vergroot je kennis en geef je mening. De quickscan geeft feedback op je antwoorden en handvatten om met anderen in gesprek te gaan.

De quickscan gemeentelijke schuldhulpverlening geeft je inzicht in de schuldhulpverlening in jouw gemeente. Wat doet jouw gemeente bijvoorbeeld aan preventie en vroegsignalering? Is de hulp goed toegankelijk? Hoe is de nazorg geregeld en is er een klachtenregeling? Door de online vragenlijst in te vullen, vergroot je je kennis en snap je hoe schuldhulp in jouw gemeente is georganiseerd. Ook kun je aangeven of je tevreden bent. Na afloop ontvang je een rapportage met feedback, zodat je weet wat voor jou belangrijk is om te checken of na te vragen. De rapportage geeft ook handvatten om over schuldhulpverlening in gesprek te gaan.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 25 minuten. Je kunt de quickscan meerdere keren over een langere periode invullen om je vooruitgang te checken. De quickscan is bedoeld voor cliëntenraden, gemeenteraden en andere geïnteresseerden in gemeentelijke schuldhulpverlening.

Meer informatie lees je in de handleiding van de quickscan (pdf, 791 kB)

Gerelateerde artikelen

Kerncijfers financieel gedrag in Nederland 2018

Hoe ervaren mensen hun financiële situatie? Wijzer in geldzaken ziet dat mensen tevredener zijn. Het platform ziet ook dat volwassenen nog moeite hebben met de financiële langetermijnplanning en jongeren met…

Leidraad monitoring vroegsignalering

Sinds begin 2021 hebben gemeenten de taak om de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) te implementeren en het vroegsignaleringproces op...

Terugkijken Praktijkdag – Samen komen tot haalbare betalingsregelingen (CJIB geeft thuis bij schulden)

Op de praktijkdag van 19 mei gingen experts en uitvoerders onder begeleiding van dagvoorzitter Sandy Nijhuis in gesprek over hoe we samen tot...