Spring naar content

Schouders Eronder werkt aan kwaliteit:

Goed beschreven beroepscompetenties maken duidelijk waar het vak van sociaal-financiële dienstverlening voor staat.

26 december 2021

De kwaliteit van de schuldhulpverlening is al jarenlang onderwerp van discussie, zowel landelijk als lokaal. Veel gaat goed, maar het kan nog beter. Om de discussie zinvol te kunnen voeren, moet er een eenduidig en breed gedragen beeld bestaan van wat de diverse professionals in schuldhulpverlening moeten kennen en kunnen. Schouders Eronder startte in het najaar van 2019 een project om de beroepscompetenties binnen de schuldhulpverlening te beschrijven, ze te plaatsen in het geheel van Schouders Eronder en te verhouden tot de verschillende andere nu lopende impulsen voor verbetering van de kwaliteit. Nu, een jaar later, kijkt Tijdschrift voor Schuldsanering mee met de vorderingen van het project.

Gerelateerde artikelen

Het belang van schuldpreventie en vroegsignalering

Voor goede schuldpreventie moeten we meer weten over de omvang van de problemen en de effectiviteit van interventies. Ook hebben we meer inzicht nodig in het financiële gedrag van mensen.

Toegankelijkheid schuldhulpverlening 2017

In de meeste gemeenten is de toegang tot schuldhulpverlening goed geregeld. De toegang is laagdrempelig en mensen met financiële problemen kunnen zich op verschillende plekken melden. Toch zijn er nog…

Wat levert psycho-educatie op bij financiële problemen?

Werkt psycho-educatie bij financiële problemen? Hoe ervaren professionals, managers en cliënten deze vorm van voorlichting? Wat gaat er goed en wat kan er beter?