Spring naar content

The relationship between debt and crime

A systematic and scoping review

19 oktober 2020

Naar de relatie tussen sociaaleconomische karakteristieken en criminaliteit is veel onderzoek gedaan. Het draait hierbij vooral om thema’s zoals de economische situatie van gezinnen, buurten en zaken zoals werkeloosheid. De meeste aandacht hierbij is uitgegaan naar de relatie tussen criminaliteit en het al dan niet hebben van een baan, terwijl er nog maar weinig aandacht is besteed aan de relatie tussen schulden en criminaliteit. Vergroot het hebben van schulden het risico op crimineel gedrag? Welke factoren beïnvloeden de relatie tussen schulden en criminaliteit?

Uit dit rapport komt naar voren dat er een sterk verband bestaat tussen schuld en criminaliteit. Hierbij wordt niet gespecificeerd om wat voor soort criminaliteit het precies gaat. Hierdoor levert dit onderzoek aanknopingspunten dat er een samenhang bestaat tussen schulden en criminaliteit als gevolg van een risicovolle levensstijl. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat zowel het hebben van schulden als het vertonen van crimineel gedrag dezelfde onderliggende karakteristieken delen. 

Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld:

– weinig zelfbeheersing.
– impulsiviteit.
– het nemen van risico’s.

Een risicovolle levensstijl komt vaker voor bij jongeren en jonge mannen dan bij ouderen en jonge vrouwen, en lijkt een sterke invloed te hebben op het risico om schulden te ontwikkelen. Tot een risicovolle levensstijl behoren zaken zoals:

– op straat rondhangen.
– betrokkenheid bij het nachtleven. 
– alcoholgebruik.

Jongeren die schulden hebben lijken ook makkelijker beïnvloedbaar te zijn om deel te nemen aan criminele activiteiten dan jongeren zonder schulden. Dit kan een gevolg zijn van het feit dat zij lager opgeleid zijn, weinig ouderlijke en sociale controle hebben, sterkere groepsdruk ervaren en weinig overzicht hebben over de gevolgen van hun beslissingen en keuzes. 

Hoewel er aanwijzingen zijn om te concluderen dat er bewijs is voor een relatie tussen criminaliteit en schulden, kan er niet worden vastgesteld in welke mate het hebben van schulden precies een risicofactor vormt voor het vertonen van crimineel gedrag. Wat wel naar voren komt in dit artikel is dat crimineel gedrag een verhoogd risico op schulden creëert, onder andere door financiële straffen die voortkomen uit criminaliteit. Binnen de relatie tussen schuld en criminaliteit speelt ook recidive een belangrijke rol. Onderzoek onder ex-gedetineerden wijst uit dat mensen met schulden vaker terugvallen in crimineel gedrag dan mensen zonder schulden. Dit ondersteunt de bewering dat het hebben van schulden niet alleen een risicofactor vormt voor crimineel gedrag, maar ook dat crimineel gedrag kan leiden tot een patroon van schulden. 

Gerelateerde artikelen

Naar een interventie tegen geldezels

Geldezels (ook wel money mules genoemd) zijn personen die hun bankrekening laten misbruiken voor criminele doeleinden. Vaak wordt de bankrekening van en kwetsbaar persoon gebruikt om geld door te sluizen…

Documentaire ‘Lost Boys, 5 jaar later’

De documentaire ‘Lost Boys, 5 jaar later’ gaat over Demo, ex-bendelid van The Bloods. Demo heeft kortgeleden een NTR radioprijs gewonnen. Het is hem gelukt om op eigen kracht uit…

Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden?

Hoe kun je mensen met financiële problemen helpen? Wat werkt in de praktijk? En welke groepen mensen lopen het meeste risico om in de problemen te komen? Een dossier met…