Spring naar content

Vrijwilligers ondersteunen hulpvragers met administratieve en/of financiële problemen

Overkoepelend beeld van lokale organisaties in Nederland

18 december 2019

In Nederland zijn er meer dan 300 organisaties die mensen helpen bij hun financiële administratie. Deze organisaties werken vooral met vrijwilligers. Wat voor hulpvragen krijgen die vrijwilligers en tegen welke knelpunten lopen ze aan?

Het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA) wil een beeld krijgen van de organisaties voor thuisadministratie in Nederland. Wat doen deze lokale organisaties, wie helpen ze en tegen welke knelpunten lopen vrijwilligers en coördinators aan? 

De LSTA heeft van 2015 tot 2019 gegevens verzameld van in totaal 340 organisaties die thuisadministratie aanbieden. Dat waren Humanitas, SchuldHulpMaatje en andere lokale organisaties. In 2018 waren er ongeveer 13.000 vrijwilligers betrokken bij deze organisaties. Zij helpen ruim 42.000 hulpvragers. 

Dat aantal is sinds 2016 ongeveer gelijk gebleven. Maar de hulpvragen zijn wel ingewikkelder geworden. Zo zijn er vaker hulpvragers met psychische problemen en hogere schulden. Daardoor duurt de hulp vaak langer en hebben de vrijwilligers meer scholing nodig. 

Ook vinden vrijwilligers het moeilijk om grenzen aan te geven. Niet alleen grenzen van de hulp: hoort een hulpvraag nog wel bij het doel van de thuisadministratie? Maar ook hun persoonlijke grenzen, bijvoorbeeld hoe je als vrijwilliger de afstand tussen jou en de hulpvrager bewaakt.
 

Gerelateerde artikelen

Effectiviteit van vrijwilligers in de schuldhulpverlening

Heeft schuldhulpverlening meer effect als cliënten begeleiding krijgen van een vrijwilliger? Welke activiteiten van de vrijwilliger helpen daarbij? En hoe ervaren cliënten de begeleiding door vrijwilligers?

Kennisbank Alliantie Vrijwillige Schuldhulp

De Kennisbank van de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS) bevat nuttige informatie voor verdere ontwikkeling binnen de vrijwillige schuldhulpverlening. De kennisbank is onderverdeeld in drie onderdelen: Materialen, e-learnings en de Toolkit…

Vrijwilligers ondersteunen hulpvragers met administratieve en/of financiële problemen

In Nederland zijn er meer dan 300 organisaties die mensen helpen bij hun financiële administratie. Deze organisaties werken vooral met vrijwilligers. Wat voor hulpvragen krijgen die vrijwilligers en tegen welke…