Spring naar content

Verkenning samenwerking tussen SUN Nederland en religieuze organisaties

17 juli 2022

Stichting Urgente Noden Nederland (SUN Nederland) wil armoede effectiever bestrijden. SUN Nederland wil daarom inzicht krijgen in hoe er meer samen gewerkt kan worden tussen SUN-noodhulpbureaus en christelijke- en islamitische organisaties van gemeenschappen met een migratieachtergrond. Het Verwey-Jonker Instituut verkende de mogelijkheden voor deze samenwerking op lokaal en nationaal niveau.

Uit de verkenning blijkt dat de christelijke- en islamitische organisaties van gemeenschappen met een migratieachtergrond en de SUN-noodhulpbureaus intrinsiek zeer gemotiveerd zijn om mensen die in armoede leven te helpen. Bij de religieuze organisaties ontbreekt het vaak aan een structurele aanpak. Moskeeën en kerken werken eerder zelfstandig, door bijvoorbeeld geld in te zamelen voor leden van de gemeenschap. De SUN-noodhulpbureaus bieden voornamelijk financiële ondersteuning aan mensen die in financiële nood verkeren in de vorm van een gift of renteloze lening. Een aantal bureaus zet zich ook in op het gebied van preventie, signalering en ondersteuning.

Beiden partijen zijn enthousiast over het verkennen van de mogelijkheden tot samenwerking en zien een potentiële meerwaarde in het bundelen van de krachten. De SUN-noodhulpbureaus denken hierbij vooral dat religieuze organisaties hulpaanvragen bij hen kunnen aandienen voor mensen uit de gemeenschap. De religieuze organisaties hebben een bredere kijk op de samenwerkingsmogelijkheden, zoals: samen steun geven aan behoeftigen, samen projecten uitvoeren, samenwerken in het geven van trainingen en uitwisselen van informatie.

Aanbevelingen

Op basis van het onderzoek zijn er een aantal aanbevelingen die belangrijk zijn in de verdere verkenning van de samenwerking tussen de religieuze organisaties, de SUN-noodhulpbureaus en SUN Nederland.

  • Besteed bij verdere verkenning vooral aandacht aan de verschillende vormen van samenwerking.
  • Neem hier de tijd voor.
  • Maak gebruik van de aanwezige kennis, ervaring en expertise van koepelorganisaties bij de verkenning.
  • Houd rekening met de verschillende typen organisaties.
  • Onderzoek of en hoe een formele hulpverlener ingezet kan worden als verbindende factor tussen alle verschillende organisaties.

Gerelateerde artikelen

Handreiking: ‘Aan de slag met de CAK-lijst’

Steeds meer gemeenten gebruiken de CAK-lijst om inwoners met langdurige en problematische schulden te benaderen. Inwoners komen op deze lijst...

Podcast Zelfmoordpreventie bij schulden

In de podcast ‘Zelfmoordpreventie bij schulden’ gaat Nadja Jungmann in gesprek met verschillende professionals over schulden en suïcide. In dit...

Wat levert sociaal makelen op?

Mensen hebben contact met anderen nodig voor hun gezondheid en geluk. Daarom zet de gemeente Haarlemmermeer ‘sociaal makelen’ in om problemen bij inwoners te voorkomen en op te lossen. Wat…