Spring naar content

Vooral ondernemers hebben vragen over financiën in coronatijd

4 januari 2022

De NVVK en Divosa startte in april 2020 de Monitor Schuldhulpverlening in coronatijd. De monitor geeft tijdens de coronatijd een beeld van de maandelijkse financiële hulpvragen die op gemeenten afkomen. Ook wordt gemonitord uit welke doelgroepen deze hulpvragen voornamelijk komen.

Uit de laatste coronamonitor (september en oktober 2021), is gebleken dat vooral eenmansbedrijven om financieel advies vroegen. Dezelfde groep vroeg in de voorgaande monitor (juli en augustus 2021) ook het meeste om advies. Hieronder kunnen de resultaten bekeken worden. De monitor laat diverse zaken zien, zoals dat de meest voorkomende vragen ‘budgetteren bij inkomensdaling’ betroffen. Ook werd het zelf treffen van een betalingsregeling vaak genoemd.

De resultaten zijn gebaseerd op de gegevens van 31 respondenten.

Gerelateerde artikelen

Stresstest huishoudens

Het CPB en de AFM hebben een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin Nederlandse huishoudens financiële schokken kunnen opvangen. Het onderzoek richt zich op de vraag of huishoudens in staat…

Werkwijzer Ondernemers en schulden

Gemeenten hebben de wettelijke taak om schuldhulpverlening te bieden aan ondernemers met schulden. Deze werkwijzer geeft tips en inzichten om...

Klaar voor de boeggolf

Zodra de coronasteunmaatregelingen stoppen wordt de hulpvraag van ondernemers manifest, zo is de verwachting vanuit het veld. Gemeenten zijn voor...