Spring naar content

Werken aan financiële rust bij cliënten in zes stappen (update coronacrisis)

1 mei 2020

Vanwege de coronacrisis heeft 1 op de 5 Nederlanders boven de 18 jaar te maken met een lager inkomen. Deze terugval is vooral goed te zien bij flexwerkers, jongeren en zelfstandige. De lagere inkomens hebben het meest te lijden onder de gevolgen van de coronacrisis aangezien zij minder makkelijk thuis kunnen werken en minder spaargeld hebben om een inkomensterugval op te vangen. Hierdoor kunnen schulden snel oplopen tot het niveau waarop ze problematisch worden. Movisie zette met de hulp van twee professionals zes stappen op een rij die sociaal professionals helpen bij de begeleiding van mensen met financiële problemen. 

•    Zorg voor voldoende kennis van financiën en financiële problemen. Sociaal professionals voelen zich vaak niet zeker genoeg over de kennis die zij hebben van financiën. Ook zijn nog niet alle compensatieregelingen van de overheid m.b.t. de coronacrisis volledig duidelijk. Om in kennis te voorzien is er in bijvoorbeeld Utrecht gemeenschappelijke schuldenscholing opgezet in de vorm van een driedaagse basistraining voor alle sociaal professionals. Ook voor vrijwilligers is er een cursus. 

•    Vroegsignalering en de vraag achter de vraag. Vraag door wanneer het gaat over financiën, aangezien sociaal professionals soms te gefocust blijven op de hulpvraag van de cliënt. Hierdoor komen financiële problemen niet altijd aan het licht wanneer de cliënt dit niet expliciet aangeeft. Vraag bijvoorbeeld of het lukt om rond te komen, of mensen aan het eind van de maand geld over houden en wat voor hen het lastigst is om te betalen. Erken daarnaast emoties, bijvoorbeeld bij het verlies van een baan. Wanneer je inzicht kan krijgen in wat speelt zal dit helpen bij het vaststellen van de vervolgstappen. Ook het pro-actief benaderen van risicogroepen is van belang, aangezien duidelijk is dat mensen niet altijd makkelijk zelf om hulp vragen. Ga met ervaringsdeskundigen de wijk in, onderzoek of mensen de voorzieningen ontvangen waar zij recht op hebben en maak afspraken met woningbouwverenigingen om huisuitzettingen te voorkomen.

•    Straal professionele rust uit. De stress die de coronacrisis veroorzaakt komt boven op de stress die mensen met financiële problemen al ervaren. Daarom is het van belang om als professional rust en zekerheid uit te stralen. Hierdoor krijgt de cliënt meer ruimte om na te denken en zijn problemen aan te pakken. Respecteer de eigen regie van de cliënt. Neem zijn probleem niet over en blijf gelijkwaardig. 

•    Stabiliseren van financiën. Zet je kennis in om mensen zo snel mogelijk financieel stabiel te maken. Wanneer je deze kennis niet zelf hebt, haal deze dan bij andere collega’s, schuldhulpverleners of sociaal raadslieden. Probeer mensen ook te helpen met financieel beheer en sparen. Dit hoeft niet om grote bedragen te gaan, ook het sparen van 5 euro per maand kan al helpen bij onvoorziene uitgaven. 

•    Aan de slag met de toekomst. Wanneer financiën zijn gestabiliseerd is het van belang om vooruit te kijken. Bespreek met de cliënt hoe hij naar de toekomst kijkt, welke wensen hij heeft, en hoe dit samenhangt met zijn financiële problemen. 
•    Laat het niet los als het stabiel lijkt. Werken aan een positieve toekomst is een langdurig traject. Het is daarom belangrijk om betrokken te blijven en er meer nodig is dan alleen het creëren van financiële stabiliteit. Hierin ligt niet alleen een rol weggelegd voor sociaal professionals in wijkteams, maar ook voor gemeenten, familie, omgeving en schuldeisers. Iedereen kan bijdragen aan het creëren van rust voor mensen met schulden. 
 

Gerelateerde artikelen

Begrijpen, willen en kunnen

Dit rapport is gericht op het zichtbaar maken van de obstakels die lager opgeleiden tegenkomen wanneer zij zich bewegen binnen de ruimte van de publieke dienstverlening die gericht is op…

Een gedragsgerichte aanpak van armoede

Veel gedrag van mensen in armoede is het gevolg van hun gebrek aan geld, tijd en ruimte in hun hoofd. Het is dus niet het gevolg van hun persoonlijkheid of…

Effectiviteit van vrijwilligers in de schuldhulpverlening

Heeft schuldhulpverlening meer effect als cliënten begeleiding krijgen van een vrijwilliger? Welke activiteiten van de vrijwilliger helpen daarbij? En hoe ervaren cliënten de begeleiding door vrijwilligers?