Spring naar content

Werkgever belangrijke sparringpartner van gemeente

3 februari 2021

De VNG ziet een toenemend bewustzijn bij uitzendbureaus ten aanzien van schuldenproblematiek*: zij hebben een signalerende functie, kunnen het eerste gesprek aangaan en zorgen voor een warme overdracht naar hulpverlenende instanties. Olympia Uitzendbureau maakt er serieus werk van, bijvoorbeeld door samen met de gemeente Amsterdam een cursus te ontwikkelen voor intercedenten.

Alert op signalen 

Soraya van Pinxteren, social return consultant, Olympia Uitzendbureau

‘Er zijn veel aspecten die bepalen of iemand zijn werk goed kan doen. Financiële gezondheid is er daar een van. Als iemand wakker ligt van schulden of geen dak boven zijn hoofd heeft, is de kans groter dat de werkgever of arbeidsbemiddelaar te maken krijgt met ziekmeldingen of productiviteitsverlies. Wij vinden dat je jouw werknemer niet alleen moet zien als de persoon die een bepaald aantal uren voor je werkt, maar als mens in zijn totaliteit.

Want als je oog hebt voor de medewerkers en zij zich gehoord en gezien voelen, dan draagt dat bij aan loyaliteit. In samenwerking met de gemeente Amsterdam geven we de cursus ‘Wegwijs in Schuldhulp’. Intercedenten, medewerkers van de backoffice en de afdeling Finance leren hoe ze financiële problemen bij flexkrachten kunnen herkennen en bespreken. Ook hebben we een sociale kaart opgesteld. Deze geeft inzicht in hoe de schuldhulpverlening in elkaar steekt en waar men terecht kan. Ook al kan je de problemen niet oplossen voor je medewerker of uitzendkracht, je beschikt in ieder geval wel over handvatten om iemand te helpen naar een volgende stap in de schuldhulpverlening.

Daarnaast is het belangrijk dat een werkgever zorgt voor een veilige cultuur waarin financiële zorgen bespreekbaar zijn. Haal het taboe eraf, dit kan al door zelf je zorgen te delen of te vertellen hoe een collega zijn problemen oploste.’

Werkgever als sparringpartner

‘Voor mij was het een eyeopener toen ik hoorde hoeveel kosten werkgevers maken voor  werknemers met schulden. Gemiddeld is dit 13.000 euro, door ziekteverzuim, productiviteitsverlies en administratieve kosten vanwege bijvoorbeeld loonbeslag en verzoeken om een voorschot. Op het moment dat werkgevers dit weten, komen ze sneller in beweging. Wacht dus niet tot je een loonbeslag krijgt, maar wees alert op meerdere signalen zoals verzuim of productieverlies.

Het is belangrijk om als gemeente goed contact te hebben met werkgevers, je versterkt elkaar. Een uitzendorganisatie zoals Olympia is een belangrijke sparringpartner. Deze organisatie zit heel dicht bij de werkvloer en herkent wanneer medewerkers problemen ervaren. Het is fijn dat Olympia hun kennis wil vergroten met zo’n cursus en daarvoor bij ons aanklopt. Maar ook dat deze organisatie die kennis wil delen en actief is in maatschappelijke netwerken. Olympia heeft een voorbeeldfunctie naar andere werkgevers: zo kan het ook. Goed voor de werknemer, goed voor de werkgever en goed voor de maatschappij.’

Gerelateerde artikelen

E-learning ‘Werk & Schulden’

Op 26 november is de e-learning module Werk en Schulden gelanceerd. De e-learning is ontwikkeld om jobcoaches en HR-professionals op weg te helpen bij het signaleren van, in gesprek gaan…

Neem iedereen mee

Veel werkenden ondervinden de gevolgen van de coronacrisis, maar sommige groepen lopen meer risico op langdurige werkloosheid en financiële problemen. Het gaat hier bijvoorbeeld om jongeren die willen gaan werken,…

Versterken kennisbasis rondkomen bij werkenden

Doel onderzoek De vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil meer zicht op de positie situatie en knelpunten...