Image
2 vrouwen in gesprek aan een tafel
2 minuten
januari 2018
Armoede en schulden zijn een groeiend probleem in Nederland. Wat zijn de feiten en cijfers van de afgelopen 5 jaar?
Image
4 mensen aan tafel met kaarten
1 minuut
september 2018
Hoe pakken gemeenten schulden aan? Een animatievideo met de belangrijkste resultaten van de gemeentelijke schuldenaanpak.
Image
Euro's in munten
3 minuten
juni 2018
Hoe ervaren mensen hun financiële situatie? Mensen zijn tevredener. Wel hebben volwassenen moeite met de langetermijnplanning en jongeren met dagelijkse keuzes.
Image
Raadzaal
3 minuten
januari 2019
Staatssecretaris Van Ark beantwoordt Kamervragen over het Nibud-rapport ‘Financiële problemen 2018’. Herkent ze de problemen en wat doet ze eraan?
Image
brievenbussen in een flat
4 minuten
december 2018
In 2018 heeft 1 op de 5 huishoudens betalingsproblemen. Welke rekeningen blijven liggen en hoeveel mensen maken gebruik van schuldhulpverlening?
Image
Vrouw met kop koffie
5 minuten
april 2019
Het Nibud stelt: een kwart van de huishoudens laat geld liggen. Dat blijkt uit een onderzoek naar hoe Nederlanders hun geldzaken regelen.
Image
4 minuten
april 2015
Hoeveel jongvolwassenen hebben schulden? Wat zijn de kenmerken van deze groep en welke factoren hebben invloed op hun financiële gedrag?

Meer bundels van deze auteur