Image
4 mensen aan tafel met kaarten
1 minuut
september 2018
Hoe pakken gemeenten schulden aan? Een animatievideo met de belangrijkste resultaten van de gemeentelijke schuldenaanpak.
Image
Liggende boom in bos
2 minuten
april 2018
Van Schulden naar Kansen wil in 5 jaar tijd armoede door schulden terugdringen. Wat zijn de eerste resultaten van dit programma? Wat werkt en wat werkt niet?
Image
2 minuten
januari 2019
Arm zijn betekent veel meer dan te weinig geld hebben. Armoede heeft ook emotionele gevolgen. Welke zijn dat en welke rol speelt schaamte?