Image
Facturen en rekenmachine
3 minuten
september 2018
Vroegsignalering is een goede manier om problematische schulden te voorkomen. Welke stappen zijn nodig voor een succesvolle vroegsignalering?
Image
3 mensen aan een tafel in overleg
3 minuten
februari 2018
Hoe kun je als gemeente vroegsignalering succesvol uitvoeren? Welke lessen kunnen we trekken uit pilots met vroegsignalering van schulden?
Image
Vroegsignalering en bescherming persoonsgegevens
3 minuten
december 2017
Hoe kun je vroegsignalering zo opzetten dat die voldoet aan de privacywetgeving? Een handreiking met een modelproces.

Meer bundels van deze auteur