Spring naar content

Aanpak problematische schulden

30 juni 2016

Wat is er bekend over de aanpak van problematische schulden in Nederland? In 2016 ontbraken duidelijke landelijke cijfers. Zo weten Rijk en gemeenten niet hoeveel mensen precies in de schulden zitten, wat de resultaten van schuldhulp zijn en hoeveel schuldhulp jaarlijks kost.

Nederland telt ongeveer 7 miljoen huishoudens. Naar schatting hebben meer dan 500.000 daarvan een problematische schuld. Deze mensen lopen kans dat hun gas en licht worden afgesloten of dat ze hun huis uit moeten. Nog eens ruim 600.000 huishoudens hebben een risicovolle schuld.

Dit zijn schattingen, want er zijn geen duidelijke landelijke cijfers. Zo is niet bekend:

  • hoeveel mensen precies een schuld hebben bij de rijksoverheid;
  • hoeveel mensen wel of geen hulp krijgen;
  • wat de resultaten zijn van schuldhulp en schuldenbewind;
  • wat de kosten zijn van schuldhulpverlening en schuldenbewind.

Diverse onderzoeken stellen dat het Rijk een van de grootste schuldeisers is, maar precieze cijfers ontbreken. Ook is niet bekend welke partijen buiten het Rijk de grootste schuldeisers zijn.

Rijk en gemeenten weten niet of mensen met een problematische schuld op dit moment zo snel, zo goed en zo goedkoop mogelijk geholpen worden

– De Rekenkamer

Verder zou het goed zijn als mensen op één plek kunnen zien bij welke overheidsinstellingen ze schulden hebben. Dat moeten ze namelijk doorgeven als ze gemeentelijke schuldhulp aanvragen.

Gerelateerde artikelen

‘Problematische schulden hangen negatief samen met (mentale) gezondheid’

Ongeveer één op de 12 huishoudens in Nederland heeft te maken met problematische schulden, terwijl een nog grotere groep het...

Aan de slag met schuldpreventie

Waar moet je allemaal rekening mee houden als je een goed preventieproject wilt opzetten? Bij goede schuldpreventie is er niet alleen aandacht voor de financiën, maar ook voor het gedrag…

1 op de 12 Nederlandse huishoudens heeft probleemschulden

Op basis van uitgebreid onderzoek met bestaande registerdata heeft het CBS in beeld gebracht hoeveel Nederlandse huishoudens in de periode van 1 januari 2015 tot en met 1 januari 2018…