Spring naar content

Ik werk als preventief hulpverlener

Hou jij je in je werk bezig met het voorkomen van problematische schulden? Hier vind je kennis over bewezen preventieve interventies die je kan helpen om mensen financieel gezond te houden en hun financiële zelfredzaamheid te versterken.

Praktische handvatten

Financiële dienstverlening; toen, nu en straks

Rapporten
In 30 jaar tijd is het aantal huishoudens met problematische schulden met een factor drie toegenomen. Het gaat nu om…

Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden – Jaarrapportage 2023

Rapporten
Gemeenten en vastelastenpartners zijn sinds 1 januari 2022 wettelijk verplicht om invulling te geven aan de vroegsignalering van schulden. Energiebedrijven,…

85 procent dwangakkoorden succesvol

Artikelen
De infographic dwangakkoord biedt informatie voor hulpverleners met betrekking tot de te volgen route voor het aanbieden van een dwangakkoord.

Help elkaar verder

Iemand met problematische schulden heeft meestal niet alleen schulden. Schulden zijn bijna altijd verweven met andere hulpvragen op verschillende leefgebieden. Het bieden van hulp bij schulden vraagt om een aanpak waarbij ook rekening wordt gehouden met deze factoren en de samenwerking wordt gezocht met lokale partners in de brede keten van schuldhulp.

Door met en van elkaar te blijven leren en te innoveren werken we aan een betere dienstverlening. Voor de burger en voor elkaar!