Privacyverklaring

Je privacy is voor de Kennisbundel van groot belang. De Kennisbundel houdt zich dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij de Kennisbundel en dat ze altijd netjes gebruikt worden. In deze privacyverklaring legt de Kennisbundel uit wat er bij de website kennisbundel.nl gedaan wordt met informatie die Kennisbundel over jou te weten komt.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat Kennisbundel precies van jou bijhoudt, neem dan contact op.

Cookies

De website van Kennisbundel, kennisbundel.nl, maakt gebruik van cookies inloggen voor je profiel en het kunnen aanmaken van kennisbundels en voor het bijhouden van statistieken van de website: Google Analytics. Cookies zijn kleine bestandjes waar informatie in wordt opgeslagen zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar de Kennisbundel kan er ook mee zien dat je haar website weer bezoekt. Deze gegevens zijn geanonimiseerd.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor de Kennisbundel van groot belang. Om je privacy te beschermen, neemt Kennisbundel de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Computers van de Kennisbundel worden vergrendeld met een wachtwoord.
  • De website van de Kennisbundel maakt gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en haar website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.
  • De website maakt gebruikt van Drupal-software. Wij hebben een contract met onze technische leverancier Cinnamon die de benodigde security-updates doorvoert.

Foto's

Het kan voorkomen dat je op één van onze beelddragers naar voren komt, waarbij we je niet specifiek om toestemming hebben gevraagd. Wanneer je hier bezwaar tegen hebt, dan verzoeken wij dit schriftelijk kenbaar te maken. Wij zullen in dat geval passende maatregelen nemen.

Delen persoonsgegevens

De Kennisbundel zal je persoonsgegevens niet delen met derden, behalve wanneer de wet of de rechter de Kennisbundel daartoe dwingt.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die met links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

De Kennisbundel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze verklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens de Kennisbundel van jou heeft, dan kun je altijd contact met de Kennisbundel opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens de Kennisbundel heeft en wat daarmee gedaan wordt;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die de Kennisbundel heeft;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat de Kennisbundel zeker weet dat er geen gegevens van de verkeerde persoon aangepast of verwijderd worden.

Klacht indienen

Als je vindt dat de Kennisbundel je niet op de juiste manier helpt, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie is te vinden op autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens Kennisbundel

Kennisbundel
Koningin Wilhelminalaan 5
3527 LA  Utrecht
redactie@kennisbundel.nl
030 - 233 2337 (Divosa)