Spring naar content

Over de kennisbank

Over de Kennisbank

Hoe ga je in gesprek met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven? Hoe signaleer je niet alleen vroegtijdig schulden, maar ook ander risicogedrag? Hoe profiteer je van slimme interventies die elders hun waarde hebben bewezen? En hoe versterk je samen de brede keten van schuldhulp? Door vooral nieuwsgierig te blijven en relevante kennis met de collega’s te delen. In de kennisbank vind je publicaties die je hierbij kunnen helpen.

Zoeken en sorteren

De kennisbank wordt jaarlijks door veel professionals en vrijwilligers – die op zoek zijn naar actuele kennis en informatie rondom schulden- geraadpleegd. In de Kennisbank kun je informatie zoeken en sorteren door filters te gebruiken. Op internet gaan zoeken naar dat ene interessante rapport is niet meer nodig. De kennisbank is de plek waar je het terug kunt vinden.

Samenwerken in de keten

In het sociaal domein werken we samen met een groot aantal professionals, vrijwilligers, organisaties en gemeenten die zich dagelijks inzetten voor mensen met (dreigende) problematische schulden. In ons werk is de input van ervaringsdeskundigen en inwoners van onschatbare waarde. Samen met hen dragen wij bij aan het eerder, sneller en beter helpen van mensen met schulden.
Alleen kunnen we het niet, samen komen we verder.

Neem contact met ons op