Spring naar content

Coronabarometer – De financiële gevolgen van de coronacrisis voor werkenden

De financiële gevolgen van de coronacrisis voor werkenden

17 augustus 2020

Dit onderzoek is uitgevoerd door het Nibud en bekijkt de effecten van de coronacrisis op de financiële situatie van burgers. Er wordt met name gekeken of burgers te maken hebben met een inkomensterugval, hoe hiermee wordt omgegaan en wat voor invloed dit heeft op de huishoud financiën.

Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

  •  De inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis raakt vooral ZZP’ers (41%) en werknemers met flexibele contracten (44% van de respondenten). Voor de werknemers met een vast dienstverband stelt 13% te maken te hebben met een terugval in inkomsten.  
  •  Ongeveer een kwart van de mensen geeft aan dat zij niet voldoende geld hebben om op terug te vallen bij een daling in het inkomen. Ook blijkt dat alleenstaanden minder opties hebben om een terugval in inkomen op te vangen dan mensen met een partner. 
  •  Ongeveer 16,5% van de huishoudens geeft aan lastiger rond te kunnen komen sinds de start van de coronacrisis, waarbij het voornamelijk gaat om werknemers met een flexibel contract en ZZP’ers.
  •  Een derde van de respondenten geeft aan dat zij problemen ondervinden met het betalen van rekeningen. 25% van de respondenten kan inmiddels de huur of hypotheek niet meer betalen, óf denkt hier spoedig problemen mee te krijgen. 
     

Gerelateerde artikelen

Terugkijken webinar (sociaal) ondernemen en schulden

Hoe ga je als werkgever om met werknemers met schulden? Hoe signaleer je het en hoe ga je het gesprek aan. En hoe zorg je er samen voor dat mensen…

Schulden & werk

Wat kunnen werkgevers doen om problematische schulden bij hun werknemers te voorkomen of op te lossen? Veel werkgevers willen wel helpen, maar vinden dat de werknemer zelf om hulp moet…

Whitepaper Arbeidsparticipatie en Schulden

Professionals werkzaam in het domein van arbeidsparticipatie zien vaak burgers in kwetsbare posities. Denk aan ouderen, laagopgeleiden en mensen met...