Spring naar content

Coronabarometer – De financiële gevolgen van de coronacrisis voor werkenden

De financiële gevolgen van de coronacrisis voor werkenden

17 augustus 2020

Dit onderzoek is uitgevoerd door het Nibud en bekijkt de effecten van de coronacrisis op de financiële situatie van burgers. Er wordt met name gekeken of burgers te maken hebben met een inkomensterugval, hoe hiermee wordt omgegaan en wat voor invloed dit heeft op de huishoud financiën.

Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

  •  De inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis raakt vooral ZZP’ers (41%) en werknemers met flexibele contracten (44% van de respondenten). Voor de werknemers met een vast dienstverband stelt 13% te maken te hebben met een terugval in inkomsten.  
  •  Ongeveer een kwart van de mensen geeft aan dat zij niet voldoende geld hebben om op terug te vallen bij een daling in het inkomen. Ook blijkt dat alleenstaanden minder opties hebben om een terugval in inkomen op te vangen dan mensen met een partner. 
  •  Ongeveer 16,5% van de huishoudens geeft aan lastiger rond te kunnen komen sinds de start van de coronacrisis, waarbij het voornamelijk gaat om werknemers met een flexibel contract en ZZP’ers.
  •  Een derde van de respondenten geeft aan dat zij problemen ondervinden met het betalen van rekeningen. 25% van de respondenten kan inmiddels de huur of hypotheek niet meer betalen, óf denkt hier spoedig problemen mee te krijgen. 
     

Gerelateerde artikelen

Leidinggevenden over personeel met financiële problemen

In opdracht van Wijzer in geldzaken is in augustus 2021 een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder ruim 1.100 leidinggevenden in het...

E-learning ‘Werk & Schulden’

Op 26 november is de e-learning module Werk en Schulden gelanceerd. De e-learning is ontwikkeld om jobcoaches en HR-professionals op weg te helpen bij het signaleren van, in gesprek gaan…

Werknemers met schulden of loonbeslag

Stichting Ondernemersklankbord (OKB) biedt ondersteuning aan ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB). Via haar website informeert het OKB de...