Spring naar content

Coronabarometer – De financiële gevolgen van de coronacrisis voor werkenden

De financiële gevolgen van de coronacrisis voor werkenden

17 augustus 2020

Dit onderzoek is uitgevoerd door het Nibud en bekijkt de effecten van de coronacrisis op de financiële situatie van burgers. Er wordt met name gekeken of burgers te maken hebben met een inkomensterugval, hoe hiermee wordt omgegaan en wat voor invloed dit heeft op de huishoud financiën.

Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

  •  De inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis raakt vooral ZZP’ers (41%) en werknemers met flexibele contracten (44% van de respondenten). Voor de werknemers met een vast dienstverband stelt 13% te maken te hebben met een terugval in inkomsten.  
  •  Ongeveer een kwart van de mensen geeft aan dat zij niet voldoende geld hebben om op terug te vallen bij een daling in het inkomen. Ook blijkt dat alleenstaanden minder opties hebben om een terugval in inkomen op te vangen dan mensen met een partner. 
  •  Ongeveer 16,5% van de huishoudens geeft aan lastiger rond te kunnen komen sinds de start van de coronacrisis, waarbij het voornamelijk gaat om werknemers met een flexibel contract en ZZP’ers.
  •  Een derde van de respondenten geeft aan dat zij problemen ondervinden met het betalen van rekeningen. 25% van de respondenten kan inmiddels de huur of hypotheek niet meer betalen, óf denkt hier spoedig problemen mee te krijgen. 
     

Gerelateerde artikelen

Gesprekshandreiking en signaalkaart bij geldproblemen

Het Nibud heeft enkele hulpmiddelen ontwikkeld die werkgevers kunnen helpen om financiële problemen te signaleren bij hun werknemers. Ook bieden de hulpmiddelen handvatten die kunnen helpen om het gesprek over…

Sociale zekerheid en flexibele arbeidsmarkt

In dit onderzoek van de algemene rekenkamer wordt dieper ingegaan op de mate waarin mensen met flexibel werk op eigen kracht inkomensverlies kunnen opvangen. Hierbij wordt gekeken naar de verschillen…

Financieel fitte werknemers

Willen werknemers hulp van hun werkgever als ze zorgen of vragen hebben over hun financiën? Wat voor hulp willen ze dan, en bieden werkgevers die hulp?