Spring naar content

Dashboard schuldinterventies

26 september 2020

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Divosa heeft het CBS onderzoek gedaan naar schuldhulpinterventies op lokaal niveau. Dit onderzoek is uitgevoerd op lokaal niveau en omvat vier verschillende schuldhulpinterventies.

Het onderzoek is uitgevoerd in Amsterdam, Arnhem en Den Haag. De uitkomsten zijn verwerkt in een interactief dashboard waarin een keuze kan worden gemaakt tussen de verschillende gemeenten en de interventies die daar zijn opgezet. Vervolgens kunnen verschillende data met elkaar worden vergeleken, onder andere op het gebied van zorg, onderwijs en werk en inkomen. Deze data kan vergeleken worden met de data van een vergelijkingsgroep en de data van alle inwoners. Het dashboard biedt dus een handig inkijkje in de effecten die interventies in deze gemeenten hebben op het leven van hun inwoners.

Gerelateerde artikelen

Dossier: Wat werkt bij de implementatie van sociale interventies

Als je een nieuwe aanpak of methode op een goede manier implementeert, is deze veel effectiever. Implementatie verloopt stapsgewijs. Daarbij heeft elke fase een eigen doel. Om dat doel te…

Effectieve armoede-interventies.

Dit essay is geschreven naar aanleiding van een lezing die Dr. Roeland van Geuns heeft gegeven voor de Schuldenuniversiteit. Er wordt ingegaan op effectieve armoede-interventies en de rol die de…

Een betrouwbaar gedragsexperiment in 7 stappen

Met een gedragsexperiment kun je het effect van een interventie op het gedrag van consumenten testen. Door het gedrag van consumenten te veranderen, kun je een probleem oplossen. Welke stappen…