Spring naar content

De strijd voor gecijferdheid

19 november 2022

Om in onze samenleving mee te doen zijn drie basisvaardigheden onmisbaar: digitale vaardigheden, geletterdheid en gecijferdheid. Die laatste is in onze maatschappij een ondergeschoven kindje, met alle gevolgen van dien.

Laaggecijferdheid betekent dat je moeite hebt met het verwerken van cijfermatige prikkels.In het schuldendomein is vooral veel aandacht voor laaggeletterdheid, terwijl laaggecijferdheid net zo relevant is bij schulden. Om schulden te kunnen oplossen en niet verder in de problemen te komen moet je rekeningen snappen. Rekeningen bevatten vaak tig cijfers, waardoor mensen geen idee hebben welk bedrag ze moeten betalen. Hierdoor kan stress ontstaan. Door deze stress blokkeren mensen en zijn ze niet meer in staat te handelen. Ook deelname aan de samenleving wordt moeilijker als je laaggecijferd bent. De wereld om ons heen bestaat namelijk uit structuren en getallen: gecijferde informatie

Als je mensen met laaggecijferdheid wilt trainen gaat het niet om het maken van rekensommen, maar om het leren hoe je cijfers kunt interpreteren. Hier kunnen publieke dienstverleners, zoals gemeenten en de Belastingdienst, bij helpen door brieven begrijpelijker te maken.  

Op de website https://gecijferdheidteltmee.nl/ staan goede tips en oefeningen voor mensen met laaggecijferdheid.

Gerelateerde artikelen

Betere schuldhulp aan laaggeletterde klanten

5 adviezen voor schuldhulpverleners om laaggeletterde klanten beter te kunnen helpen.

Dubbel taboe: laaggeletterd én schulden

De helft van de mensen met schulden is laaggeletterd. De kans op terugval is groter wanneer mensen moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Dit vraagt om alerte professionals in…

Evaluatie Taal voor het Leven

De taaltrajecten van Taal voor het Leven helpen laaggeletterden om hun taalvaardigheid te vergroten. Er is aandacht voor spreken, lezen en schrijven, maar ook voor rekenen en digitale vaardigheden. Het…