Spring naar content

Geld en Relatie

1 juni 2019

Hoe regelen stellen de financiën met elkaar? Hoe verdelen ze de inkomsten, en wie betaalt wat? Welke afspraken hebben ze en waarover ontstaan de meeste ruzies? En gaan jonge stellen anders om met geldzaken dan oudere stellen?

Het Nibud onderzocht hoe Nederlandse stellen de geldzaken binnen hun relatie regelen. Wat gaat er goed en tegen welke problemen lopen ze aan? 770 stellen vulden een online vragenlijst in. Op basis van de resultaten geeft het Nibud 5 adviezen.

1 op de 3 de stellen regelt de dagelijkse financiën samen

Het aantal stellen dat de dagelijkse financiën samen regelt, is gegroeid: in 2007 was dit ongeveer 1 op de 4 stellen. 

79% van de stellen heeft een gezamenlijke betaalrekening. Vaak gooien ze de inkomsten op 1 hoop (61%). Dat vinden ze het makkelijkst. Over het algemeen zijn stellen tevreden over hoe ze de inkomsten en uitgaven hebben verdeeld.

Soms gaan partners op dezelfde manier om met geld, soms ook niet. Zijn ze bijvoorbeeld allebei even zuinig, of geven ze allebei even makkelijk geld uit? Als partners op dezelfde manier met geld omgaan, regelen ze de financiën vaker samen en hebben ze vaker een gezamenlijke rekening. Het maakt daarbij niet uit of ze evenveel verdienen of niet. 

Advies 1: Verdeel de inkomsten zo dat het voor allebei eerlijk voelt

Het kan makkelijk zijn om het inkomen op 1 hoop te gooien. Maar het is belangrijker dat de verdeling van het geld voor allebei eerlijk voelt. Bespreek daarom met elkaar waarom je de inkomsten op 1 hoop gooit en of dat eerlijk voelt voor allebei. 

79% van de stellen heeft een gezamenlijke rekening

Bij de helft van de stellen met gezamenlijke rekening hebben de partners ook een eigen rekening. Dat is dus bij 40% van de stellen. Bij de andere helft is de gezamenlijke rekening de enige rekening. 

Van de gezamenlijke rekening kopen stellen vooral meubels, witgoed, apparatuur en boodschappen. Van de eigen rekening kopen mensen vooral kleding en betalen ze onder andere hun telefoonabonnement.

Advies 2: Houd naast de gezamenlijke rekening ook een eigen rekening

40% van de stellen heeft alléén een gezamenlijke rekening. Als je allebei op dezelfde manier met geld omgaat, is dat geen probleem. Maar als de één bijvoorbeeld zuiniger is dan de ander, kun je makkelijk ruzie krijgen. 

Ruim 2 op de 3 stellen praat minimaal 1 keer per maand over geldzaken 

Ruim een kwart van de mensen zegt dat ze niet graag met hun partner over financiën praten. Partners die verschillend met geld omgaan, praten minder graag over financiën dan partners die op dezelfde manier met geld omgaan. 

Over het algemeen zijn stellen tevreden over de afspraken die ze hebben gemaakt en over hoe ze met geld omgaan. Stellen met betalingsproblemen maken vaker afspraken. Ook stellen die de inkomsten niet op 1 hoop gooien, maken vaker afspraken. 

Afspraken gaan meestal over:

 • wie wat betaalt;
 • waar stellen het geld aan uitgeven;
 • sparen of bezuinigen. 

Stellen tussen 18 en 30 jaar praten vaker over geldzaken dan oudere stellen. Ze regelen meer samen, maar hebben vaak geen duidelijke afspraken. Jongere stellen hebben ook vaker meningsverschillen over financiën, vooral over hoe hun partner zijn geld uitgeeft. 

Advies 3: Praat minimaal eens per maand over de financiën

Maak meteen duidelijke afspraken: dan krijg je minder vaak ruzie over geld.

Ruzies gaan over bezuinigen en sparen 

60% van de partners gaat op dezelfde manier met geld om: ze omschrijven zichzelf als even zuinig of juist niet als hun partner. 27% van de stellen is het soms oneens over geldzaken. 

Verschillen van mening ontstaan vaker bij mensen die:

 • zichzelf zuiniger vinden dan hun partner of andersom;
 • moeilijk kunnen rondkomen;
 • betalingsproblemen hebben;
 • het lastig vinden om geldzaken samen te regelen. 

De meeste ruzies gaan over het uitgavenpatroon, bezuinigen en sparen. Dat zijn dezelfde onderwerpen als waarover stellen vaak afspraken maken.   

Advies 4: Maak goede afspraken met elkaar

Met goede afspraken voorkom je ruzies. Bespreek daarom met elkaar de volgende vragen: 

 • Wat zijn jullie gezamenlijke en individuele inkomsten en uitgaven?
 • Hoe willen jullie de uitgaven verdelen: wie betaalt wat? 
 • Hoe en hoeveel willen jullie samen sparen?
 • Hoe zorgen jullie dat je allebei op de hoogte zijn van de gezamenlijke financiën? 

Advies 5: Maak een jaarbegroting

Maak samen een begroting voor het hele jaar: dan houd je overzicht en heb je inzicht in de financiën. Het is ook een goed hulpmiddel als je afspraken gaat maken.

Gerelateerde artikelen

1 op de 12 Nederlandse huishoudens heeft probleemschulden

Op basis van uitgebreid onderzoek met bestaande registerdata heeft het CBS in beeld gebracht hoeveel Nederlandse huishoudens in de periode van 1 januari 2015 tot en met 1 januari 2018…

Financiële kwetsbaarheid van huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek

Dit rapport gaat in op de financiële kwetsbaarheid van huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek. In Nederland bestaat bijna de helft van de hypotheekschuld uit hypotheken waarop niet regulier wordt afgelost.…

Toeslagpartners tegen wil en dank

De Belastingdienst ziet elk huishouden als gezin. Daardoor lopen bijvoorbeeld alleenstaande ouders die bij familie inwonen, toeslagen mis. Zo belanden jaarlijks duizenden mensen in de schulden. Vooral kinderen zijn daarvan…