Spring naar content

Interventiepakket “Patiënten met schulden”

26 november 2020

Fysieke en psychische klachten hangen vaak samen met het hebben van schulden. Dit verband wordt door mensen zelf niet altijd herkend, maar ook huisartsen of praktijkondersteuners kunnen signalen missen. Om mensen met geldproblemen eerder te kunnen helpen is het van belang dat huisartsen en praktijkondersteuners patiënten tijdig stimuleren om hulp te zoeken.

Om deze reden is het interventiepakket ‘patiënten met schulden’ ontwikkeld. Dit interventiepakket bevat materialen die huisartsen en praktijkondersteuners kunnen helpen om tijdig te signaleren, te bespreken en door te verwijzen. Op deze manier kunnen mensen met schulden sneller in beeld worden gebracht bij de schuldhulpverlening en kunnen grotere problemen worden voorkomen. 

Het pakket bestaat uit:

  • Een leidraad met uitleg voor de huisarts en praktijkondersteuner. De Leidraad Financiën in de spreekkamer bevat achtergrondinformatie over schuldhulpverlening en over hoe huisartsen en praktijkondersteuners patiënten met schulden kunnen helpen.
  • Een leidraad met uitleg voor andere zorgverleners in de eerstelijnszorg. De Leidraad zorgverleners eerstelijnszorg – patiënten met schulden bevat beknopte achtergrondinformatie over hoe andere zorgverleners in de eerstelijnszorg patiënten met schulden kunnen helpen en het interventiepakket kunnen gebruiken. 
  • Voor de wachtkamer zijn een poster en een animatie ontwikkeld die patiënten attenderen op het belang van praten over financiële problemen. 
  • Een praatplaat. Met de praatplaat kan de huisarts of praktijkondersteuner de patiënt uitleg geven over de samenhang tussen geldzorgen en gezondheidsklachten. Op de achterkant van de praatplaat is ruimte om samen met de patiënt afspraken en doorverwijzingen te noteren.
  • Een factsheet om de patiënt toe te sturen. Deze factsheet biedt de patiënt informatie over waar hij of zij terecht kan.
  • Een app afbeelding, speciaal gemaakt voor WhatsApp-berichten. Door de coronacrisis hebben veel huisartsen telefonisch of digitaal contact met patiënten. De app is bedoeld om patiënten te vertellen dat ze bij hun huisarts terecht kunnen en dat de huisarts kan helpen bij het vinden van hulp bij geldzorgen.
  • Een e-learning module waarin huisartsen en praktijkondersteuners meer leren over het verband tussen schulden en gezondheid, het signaleren van schulden, het bespreken van schulden met de patiënt en doorverwijzen naar hulp bij schulden. 
  • Een handreiking voor samenwerken met het sociaal domein. Met het interventiepakket wordt beoogd de samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en het sociaal domein te versterken, en de huisartsenpraktijk als vindplaats van schuldenproblematiek te versterken. 

Gerelateerde artikelen

Handreiking: Signaleren van geldzorgen

Hoe herken je de signalen van geldzorgen? En hoe begin je het gesprek daarover? Deze handreiking zet alle signalen per doelgroep op een rij en geeft je technieken om een…

Leidraad voor het opzetten van vroegsignalering

Vroegsignalering is een goede manier om problematische schulden bij mensen te voorkomen. Deze leidraad beschrijft alle punten die nodig zijn om vroegsignalering te laten slagen. Het is een beknopte versie…

Het belang van schuldpreventie en vroegsignalering

Voor goede schuldpreventie moeten we meer weten over de omvang van de problemen en de effectiviteit van interventies. Ook hebben we meer inzicht nodig in het financiële gedrag van mensen.