Spring naar content

Meeste mensen ontstijgen armoederisico van hun ouders

16 maart 2023

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een onderzoek uitgevoerd naar de inkomenssamenhang tussen twee familiegeneraties. Uit dit onderzoek blijkt dat 9 van de 10 kinderen uit een laag-inkomensgezin geen risico op armoede liepen. De inzichten verbreden je kennis en kun je inzetten binnen het hulp- en dienstverleningsaanbod. 

Armoederisico bij migranten

Kinderen uit laag-inkomensgezinnen die in het buitenland geboren zijn en kinderen uit laag-inkomensgezinnen met één of twee buitenlandse ouders (vooral bij twee buitenlandse ouders) erfden in verhouding vaak het armoederisico van hun ouders. Hierbij liepen Marokkaanse Nederlanders uit laag-inkomensgezinnen het meeste risico en Indonesische Nederlanders het minste risico. 

Langdurig armoederisico

Het risico op langdurige armoede was in 2020 en 2021 gemiddeld bijna 2.5%. Gemiddeld 1 op de 25 kinderen uit een laag-inkomensgezin had in 2020 al 4 jaar te maken met het armoederisico. Hierbij hadden Marokkaanse Nederlanders het vaakst te maken met het langdurig armoederisico.

Stijging op de inkomensladder

Kinderen met ouders op de allerlaagste inkomenspositie in 1995 stonden gemiddeld bijna 50 stappen hoger op de inkomensladder dan hun ouders. Kinderen met ouders die helemaal bovenaan de inkomensladder zaten, vielen in 2020 gemiddeld 30 stappen terug. 

Gemiddeld stonden de (volwassen) kinderen in 2020 15 posities hoger dan hun ouders in 1995 (gemiddeld de 57e positie). 

Van laag naar hoog op de inkomensladder

Opvallend is dat bijna 15 procent van de kinderen uit gezinnen die in 1995 tot de onderste twintig procent inkomens behoorden, in 2020 tot de bovenste twintig procent inkomens behoorden. Echter, wanneer de ouders in 1995 tot de bovenste inkomens behoorden, belandde slechts 9 procent van de kinderen in de onderste twintig procent. Zelfs in de drie middengroepen behoorden de kinderen in 2020 meestal tot een andere inkomensgroep dan hun ouders. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat de inkomenspositie van kinderen maar voor een deel geërfd wordt van hun ouders. 

Gerelateerde artikelen

Van schulden naar kansen: weten wat werkt

Nationale-Nederlanden, Aegon en het lectoraat Armoede Interventies hebben in zeven steden een programma uitgevoerd gericht op het terugdringen van armoede...

De impact van emoties bij armoede

Emoties die bij langdurige armoede naar voren komen staan in nauw verband met elkaar en dragen bij aan chronische stress....

Cijfers van armoede en schulden in Nederland

Armoede en schulden zijn een groeiend probleem in Nederland. Wat zijn de feiten en cijfers van de afgelopen 5 jaar?