Spring naar content

Meetbare en merkbare waarde van financiële hulpverlening: een nieuw perspectief

Brede effecten van financiële hulpverlening voor hulpvrager, schuldeiser en maatschappij

1 april 2022

In opdracht van de NVVK heeft Purpose samen met de Hogeschool van Amsterdam een impactmeting uitgevoerd naar de waarde van financiële hulpverlening. Dit betreft een multi-perspectief onderzoek naar de meetbare en merkbare waarde van financiële hulpverlening.

Effecten hulpvrager

Het aantal mensen in kwetsbare situaties is in vergelijking met tien jaar geleden gestegen. Een deel van deze mensen krijgt te maken met zware financiële problemen. Niet iedereen vindt echter de weg naar hulp. Daarbij gaan problematische schulden ook vaak gepaard met problemen op andere leefgebieden. 

Financiële hulpverlening helpt mensen niet alleen op het gebied van schulden, maar ook op meerdere leefgebieden. Financiële hulpverlening biedt mensen perspectief, waardoor ze weer mee kunnen doen in de maatschappij. Hierbij is het van belang om te weten dat jongeren en ondernemers baat hebben bij een specifieke aanpak. Jongeren hebben vaak een lagere schuld en minder achterliggende problematiek. Om uitval te voorkomen hebben jongeren gerichte coaching en de inzet van saneringskredieten nodig. Ondernemers en zzp’ers hebben vaak juist hoge en complexe schulden. 

Door middel van beschermingsbewind en budgetbeheer boeken mensen ook vooruitgang op andere vlakken dan alleen op het vlak van schulden:

  • Beschermingsbewind: hoge vooruitgang op het gebied van fysieke en geestelijke gezondheid.
  • Budgetbeheer: meeste vooruitgang bij dagbesteding, sociaal netwerk en criminaliteit

Opvallend is dat de hulpvragers met saneringskredieten sterkere ontwikkelingen laten zien dan de hulpvragers met schuldbemiddeling. De nazorg ontbreekt echter vaak bij saneringskredieten. 

Effecten maatschappij

De maatschappij verdient €1,40 tot €2,- per geïnvesteerde euro in de financiële dienstverlening. Schuldeisers zien ook de waarde van financiële hulpverlening in. Toekomstige problemen kunnen voorkomen worden door middel van het bieden van hulp bij het oplossen van problematische schulden en stress. 

Aanbevelingen hulpvragers – investeren in effectiviteit

  • Preventie: vergroot de bestaanszekerheid en biedt financiële educatie aan onderbelichte kwetsbare doelgroepen.
  • Aanmelding: verlaag de mentale en administratieve drempels voor aanmelding, vergroot de bekendheid van financiële hulpverlening en ontwikkel een specifieke aanpak voor mensen met een migratieachtergrond. 
  • Hulpverlening: vergroot de effectiviteit van financiële hulpverlening door rekening te houden met de emotionele staat van mensen, specifieke aanpakken voor diverse doelgroepen in te zetten en saneringskredieten in te zetten. 
  • Nazorg: ontwikkel een nazorgaanpak.

Aanbevelingen hulpverleners en schuldeisers – het investeren in maatwerk en samenwerking

  • Besteed meer tijd aan maatwerk en aan een brede uitvraag van problemen.
  • Zorg voor betere samenwerkingen en snellere communicatie.
  • Zorg voor bredere samenwerkingen tussen schuldeisers.

Gerelateerde artikelen

De werking en effectiviteit van verzuimboetes

Verzuimboetes zijn een handhavingsinstrument dat door de Belastingdienst gehanteerd kan worden wanneer burgers en ondernemers niet of niet tijdig, dan...

Verschillende gezichten, diverse paden

Ook in de Veenkoloniën zijn intergenerationele armoede en kansongelijkheid grote problemen die moeilijk te doorbreken zijn en blijven groeien. Het...

Syriërs in Nederland

Hoe verloopt de integratie van Syriërs in Nederland? Hoe zijn ze gevlucht, hoe hebben ze hun opvang ervaren en hoeveel van hen hebben een betaalde baan? Dit onderzoek brengt de…