Spring naar content

Onderzoek naar het gebruik van betaalprofielen

Eindrapportage

24 september 2019

In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid hebben Decisio en DSP in 2019 een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van betaalprofielen. Het rapport bestaat uit een inventarisatie van bestaande betaalprofielen, een toelichting op de toepassing van betaalprofielen, een toelichting op de effecten van het gebruik van betaalprofielen en aandachtspunten om een bredere toepassing van betaalprofielen mogelijk te maken. Voor dit onderzoek zijn meer dan twintig organisaties geïnterviewd die zich bezighouden met de invordering van schulden. De inzichten verbreden je kennis en kun je inzetten binnen het hulp- en dienstverleningsaanbod. 

Betaalprofielen

Een betaalprofiel is een categorisering van groepen debiteuren op basis van kenmerken die samenhangen met betaalgedrag. De betaalprofielen worden over het algemeen bepaald op basis van informatie die bij de organisatie bekend is over het (betaal)gedrag in combinatie met de kenmerken van de vordering. Soms wordt er hierbij ook gebruikgemaakt van externe data. Door middel van betaalprofielen kan een meer gerichte en daardoor ook een (kosten)effectieve en maatschappelijk verantwoorde incassostrategie gevoerd worden.

Betaalprofielen in de praktijk

Organisaties maken gebruik van verschillende betaalprofielen. Waar sommige organisaties gebruikmaken van negen verschillende profielen (van ‘onvindbaar’ tot ‘trouwe betaler’) maken anderen weer gebruik van drie (groen-oranje-rood) of vijf profielen (persona’s). Andere inningsinstanties maken weer gebruik van groepsprofielen die gericht zijn op een bepaalde actie. 

Toepassing betaalprofielen

Betaalprofielen worden voor verschillende doelen ingezet. Ze worden gebruikt bij de keuze voor een incassostrategie, bij de analyses van debiteurenportefeuilles en bij het leveren van maatwerk voor het benaderen van debiteuren. Er worden onder andere op basis van de betaalprofielenbenadering beslissingen genomen over het communicatiekanaal, actieve toenadering, tone of voice, taalgebruik en inzet beeldmateriaal. 

Effecten gebruik betaalprofielen

Er kunnen drie soorten positieve effecten optreden door het gebruik van betaalprofielen:

  • Betaalprofielen helpen bij het bieden van een dienstverlening die meer gericht is aan de debiteur, waarmee verdere schuldproblemen voorkomen of verminderd kunnen worden.
  • Het gebruik van betaalprofielen kan bijdragen aan een beter financieel inningsresultaat.
  • Met betaalprofielen kan het inningsproces efficiënter gemaakt worden.

Aandachtspunten

Om een bredere toepassing van betaalprofielen mogelijk te maken, moet er aandacht worden besteed aan zaken die betrekking hebben op de gegevensuitwisseling en privacywetgeving. Ook moet er aandacht worden besteed aan zaken die betrekking hebben op het delen van kennis en ervaring over het opzetten en toepassen van betaalprofielen.

Gerelateerde artikelen

Hoe pakken gemeenten schulden aan? De belangrijkste cijfers in een animatievideo

De schuldenproblematiek in Nederland is groot. In deze animatievideo zie je de belangrijkste cijfers en resultaten van de gemeentelijke schuldenaanpak. Hoeveel huishoudens met schulden melden zich bij de gemeente en…

Jongvolwassenen en hun financiële doelen

Het Nibud heeft samen met de Rabobank een onderzoek verricht op het thema van financieel gezond leven. Dit rapport biedt...

Blockchainapplicatie helpt Groningse inwoners met schulden

Blockchain is een nieuwe technologie. De Groningse Kredietbank gebruikt die om de uitwisseling van informatie tussen de verschillende partijen in de schuldhulpverlening makkelijker te maken. Dit heeft voordelen voor burgers…