Spring naar content

Overzicht vaste lasten 2019

29 maart 2019

Huishoudens zijn in 2019 meer dan de helft van hun inkomen kwijt aan de vaste lasten. Het Nibud vindt dat dit aandeel niet boven de 50% mag uitkomen. Want hoe meer geld mensen kwijt zijn aan de vaste lasten, hoe eerder ze in de financiële problemen komen.

Nederlandse huishoudens zijn in 2019 meer dan de helft van hun inkomen kwijt aan de vaste lasten. Onder vaste lasten verstaat het Nibud kosten voor:

  • huur of hypotheek
  • gas en elektriciteit
  • water
  • lokale lasten
  • telefoon, tv, internet
  • verzekeringen
  • onderwijs
  • kinderopvang
  • vervoer

Een eenpersoonshuishouden met een modaal inkomen (€2252) en een gemiddelde huur (€580) is meer dan 55% van zijn inkomen kwijt aan vaste lasten. Een alleenstaande met een inkomen op bijstandsniveau (€1124) meer dan 50%. In de factsheet van het Nibud vind je voor elke inkomensgroep een grafiek en tabel met de gemiddelde inkomsten en uitgaven.

Deze hoge percentages vaste lasten dwingen huishoudens kritisch op hun uitgaven te letten. En ze verklaren ook waarom zoveel huishoudens achterlopen met het betalen van de zorgverzekeraar, energie en huur of hypotheek.

Iemand met een modaal inkomen met een huurhuis houdt gemiddeld €875 euro per maand over. Zodra er in dit huishouden extra kosten komen, bijvoorbeeld hogere zorgkosten, betekent dit financiële stress

– Arjan Vliegenthart (directeur Nibud)

10 jaar geleden lag het percentage gemiddeld 5% lager. Het Nibud vindt dat het aandeel vaste lasten niet boven de 50% mag uitkomen. Want hoe meer geld mensen kwijt zijn aan de vaste lasten, hoe beter ze op hun uitgaven moeten letten. Zeker bij onverwachte kosten kunnen er makkelijk financiële problemen ontstaan.

Het Nibud maakt zich zorgen om huishoudens die meer dan 60% van hun inkomen kwijt zijn aan vaste lasten. Dat is het geval bij huishoudens met een modaal inkomen en een hoge huur.

Gerelateerde artikelen

Evaluatie van het Vaste Lasten Pakket

Ongeveer één op de vijf Nederlandse huishoudens heeft te maken met financiële problemen. Wanneer mensen met schulden te maken hebben, maken zij zich vaak zorgen over of zij hun maandelijkse…

Geld opzij zetten makkelijker maken

Huishoudens zonder spaargeld komen eerder in de financiële problemen. Het Nibud noemt een aantal manieren om automatisch sparen te stimuleren.

Kunnen lagere inkomensgroepen duurzame energie betalen?

In ruim 900.000 huishoudens gaat een relatief groot deel van het inkomen op aan energie. Daardoor bestaat de kans dat zij de energierekening niet meer kunnen betalen als Nederland overstapt…