Spring naar content

Handreiking voor het maken van een implementatieplan

26 juni 2021

Een implementatieplan is de beschrijving van een planmatige verandering in een organisatie. Zowel bij kleine als grote veranderingen is een implementatieplan een handig middel om een verandering binnen je organisatie voor te bereiden. Een verandering kan bijvoorbeeld de invoering van een interventie zijn, zoals een nieuwe budgetcursus. Het kan ook om een hele nieuwe werkwijze gaan.

Een implementatieplan helpt je om te anticiperen op mogelijke knelpunten in het implementatieproces. Je gaat eerst kijken welke knelpunten je verwacht. Door op een rijtje te zetten welke strategieën je wilt inzetten om deze knelpunten te omzeilen wordt de kans op succesvolle implementatie groter. Daarnaast is een implementatieplan ook een goede voorbereidende stap voor een evaluatie van je implementatieproces.

Deze handreiking start met een antwoord op de vraag waarom een implementatieplan belangrijk is. Daarna wordt er in gegaan op de verschillende onderdelen van het implementatieplan.

Gerelateerde artikelen

Tijdig bijsturen van een interventie

Met een procesevaluatie bekijk je de uitvoering van een nieuwe aanpak: wat gaat goed en wat kan beter? Deze stap-voor-stap handleiding helpt je om een interventie op tijd bij te…

Wat werkt? Handreiking om een planevaluatie te maken

Hoe weet je of een nieuwe interventie gaat werken? Met een planevaluatie onderzoek je van tevoren welke effecten je van een interventie kunt verwachten. In deze handreiking leer je uit…

Wat werkt bij implementatie van sociale interventies

Als je een nieuwe aanpak of methode op een goede manier implementeert, is deze veel effectiever. Implementatie verloopt stapsgewijs. Daarbij heeft elke fase een eigen doel. Om dat doel te…