Spring naar content

Versterking financiële zelfredzaamheid van mensen in de opvang

Tussenrapportage

29 november 2017

De meeste mensen in de opvang en beschermd wonen hebben schulden. Professionals in deze instellingen hebben te weinig financiële kennis om hen goed te kunnen helpen. Maar vaak kunnen ze niet terecht bij de schuldhulpverlening. Hoe los je dit probleem op?

80-95% van de cliënten in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en begeleid en beschermd wonen heeft schulden. Hun schulden variëren van €20.000 tot €40.000, met een paar uitschieters tot €100.000. 

Volgens de Federatie Opvang zijn de belangrijkste oorzaken: 

  • Systeemfouten: veel financiële systemen, zoals het toeslagensysteem of de zorgverzekering zitten zo in elkaar dat juist mensen met een laag inkomen snel in de problemen komen. Eenmaal in de schulden, lopen de bedragen snel op. 
  • Veel cliënten in de opvang hebben een lichte verstandelijke beperking of zijn laaggeletterd;
  • Mensen in de opvang komen vaak niet in aanmerking voor schuldhulp. Bijvoorbeeld omdat ze eerst hun administratie op orde moeten hebben. Dat is voor deze groep vaak niet haalbaar. En soms is een schuldenregeling niet mogelijk zolang iemand in de opvang zit.

Om de zelfredzaamheid van cliënten in de opvang en beschermd wonen te vergroten, is het belangrijk dat de begeleiders voldoende deskundig zijn. Maar uit interviews met deze professionals blijkt dat ze vaak onvoldoende kennis van financiële hulpverlening hebben. 

Vergroot de financiële basiskennis van professionals

Het Project Versterking Financiële Zelfredzaamheid wil professionals instrumenten geven waarmee ze financiële hulp kunnen geven, zoals:

  • een procesmodel: dit laat zien welke fasen cliënten doorlopen en welke hulp en financiële kennis in elke fase nodig is;
  • een 1e-hulp-bij-administratie-kit: een hulpmiddel om snel de belangrijkste problemen van een cliënt in kaart te brengen;
  • kennis van gesprekstechnieken.
     

Gerelateerde artikelen

Geen gerelateerde artikelen gevonden