Spring naar content

Kennisbank

Kennis over schuldhulpverlening vinden en delen. Ben je op zoek naar een praktische handreiking, een tool of andere publicaties die je verder helpen in jouw werk? In de kennisbank hebben we alle informatie voor je verzameld. Gebruik de filters om informatie te zoeken en te sorteren. Regelmatig verschijnen er nieuwe publicaties.

Filters:
Sorteer op:

Jongvolwassenen en beleggen 2021

Jongvolwassenen begeven zich steeds meer op het terrein van beleggen. Met beleggen kunnen hoge rendementen gemoeid zijn, maar het is…
Werkwijzers en toolkits

E-learning: Cultuursensitief handelen

De Alliantie Vrijwillige Schuldhulp heeft een e-learning module ontwikkeld waarmee handvatten worden aangereikt die hulpverleners ondersteuning bieden bij cultuursensitief handelen….
Infographic

Infographic ‘Samenhang armoede, schulden en gezondheid’

Pharos heeft een infographic ontwikkeld waarin de wederzijdse invloed van armoede en gezondheid wordt uitgelegd. In deze infographic wordt zie…

Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid

In Nederland groeit één op de dertien kinderen op in armoede. Als je dit betrekt op 2019, dan gaat het…
Interventies en methoden

Hoe te zorgen voor ‘echt ontzorgen’?

De pilot ontzorgen Vanaf 1 januari 2022 gaat de Wet inburgering 2021 in. Het ministerie van SZW heeft ter ondersteuning…

Themakrant arbeidsparticipatie en schulden

Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt lopen vaak een hoger risico om in de financiële problemen te komen….

Dubbel taboe: laaggeletterd én schulden

De helft van de mensen met schulden is laaggeletterd. De kans op terugval is groter wanneer mensen moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Dit vraagt om alerte professionals in…

Terugkijken webinar Gevolgen van corona op laaggeletterden met schulden

Wat zijn de gevolgen van corona op laaggeletterden en schulden? Hoe digitaalvaardig is deze groep? In deze bijeenkomst staan Lisanne Bos en Tako de Vries -beiden van St.Lezen en Schrijven-…

Terugkijken webinar Aansluiting verbeteren van Msnp naar Wsnp

Wat als het minnelijke traject niet lukt en ook het dwangakkoord geen uitkomst biedt? Wat zijn dan de mogelijkheden en hoe ga je te werk? In deze bijeenkomst vertellen Judith…

Terugkijken webinar Saneringskrediet als vorm van schuldregeling

Wat zijn de voor en nadelen van een saneringskrediet? Wat zijn de afwegingskaders en hoe werkt het in de praktijk. Deze bijeenkomst is verzorgd door NVVK. Aan het woord zijn…