Spring naar content

Kennisbundel

Kennis over schuldhulpverlening vinden en delen. Ben je op zoek naar een praktische handreiking, een tool of andere publicaties die je verder helpen in jouw werk? In de kennisbank hebben we alle informatie voor je verzameld. Gebruik de filters om informatie te zoeken en te sorteren. Regelmatig verschijnen er nieuwe publicaties.

Filters:
Sorteer op:
Interventies en methoden, Toolkits

Handboek Bossche Aanpak Budgetbeheer

In de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening is vastgelegd dat gemeenten voor iedere burger met schulden een passend hulpaanbod moeten doen. Een…
Interventies en methoden, Rapporten

Rijk aan gedragsinzichten 2023

Dit rapport is een gezamenlijke uitgave van alle ministeries, waarin een indruk wordt gegeven van de uitgevoerde gedragsprojecten in de…
Interventies en methoden

FinanciëleGezondheidsCheck

Het Nibud heeft samen met Deloitte en Universiteit Leiden de FinanciëleGezondheidsCheck ontwikkeld. Dit is een snelle test van 15 wetenschappelijk…
Handreikingen, Interventies en methoden

Wat werkt? Handreiking om een planevaluatie te maken

Hoe weet je of een nieuwe interventie gaat werken? Met een planevaluatie onderzoek je van tevoren welke effecten je van een interventie kunt verwachten. In deze handreiking leer je uit…
Interventies en methoden

Studielening: hoe bemoedig je studenten om een passend bedrag te lenen?

Sinds het introduceren van het leenstelsel in 2015, zijn de studieschulden sterk toegenomen en zijn studenten meer geld gaan lenen…
Interventies en methoden, Rapporten

Rijk aan gedragsinzichten 2021

Dit rapport is een gezamenlijke uitgave van alle ministeries, waarin een indruk wordt gegeven van de uitgevoerde gedragsprojecten in de…
Interventies en methoden

Hoe te zorgen voor ‘echt ontzorgen’?

De pilot ontzorgen Vanaf 1 januari 2022 gaat de Wet inburgering 2021 in. Het ministerie van SZW heeft ter ondersteuning…
Interventies en methoden

Naar een interventie tegen geldezels

Geldezels (ook wel money mules genoemd) zijn personen die hun bankrekening laten misbruiken voor criminele doeleinden. Vaak wordt de bankrekening van en kwetsbaar persoon gebruikt om geld door te sluizen…
Interventies en methoden

Dashboard schuldinterventies

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Divosa heeft het CBS onderzoek gedaan naar schuldhulpinterventies op lokaal niveau. Dit onderzoek is uitgevoerd op lokaal niveau…
Interventies en methoden

Klantmonitoring in stabilisatie

Door beter aan te sluiten bij de beleving en eigenschappen van de klant en bij de start van het schuldhulpverleningstraject te kiezen voor het juiste behandelplan kan de effectiviteit en…