Spring naar content

Veel ervaringsdeskundigen actief in het sociaal domein

9 april 2018

Veel organisaties in het sociaal domein zetten ervaringsdeskundigen in. Kennisinstituut Movisie gaat onderzoeken of de inzet van ervaringsdeskundigen werkt. En zo ja, voor wie en onder welke omstandigheden.

Ervaringsdeskundigen kunnen goed aangeven waar kwetsbare burgers behoefte aan hebben. Door wat ze zelf hebben meegemaakt, weten ze als geen ander waar drempels liggen en waar oplossingen te vinden zijn. 

Movisie hield een enquête onder organisaties die zijn aangesloten bij Sociaal Werk Nederland. Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor sociaal werk. De vraag was of deze organisaties al werken met ervaringsdeskundigen in het sociaal domein. 

Ruim 90 organisaties vulden de enquête in. Bij ruim de helft ervan zijn ervaringsdeskundigen actief, meestal als vrijwilliger. Bij 24% van de organisaties is een deel van de betaalde ondersteuners ervaringsdeskundig. Nog eens 18% van de organisaties zet ervaringsdeskundigen op een andere manier in, bijvoorbeeld als stagiair. 13% van de organisaties zet nog geen ervaringsdeskundigen in, maar overweegt dit wel.

Er is vooral onderzoek nodig naar de vraag of de inzet van ervaringsdeskundigen werkt. En zo ja, voor wie en onder welke omstandigheden

– Saskia Keuzenkamp (directeur Kennis en innovatie bij Movisie)

Specifiek aandachtsgebied

Bij veel organisaties hebben de ervaringsdeskundigen een specifiek aandachtsgebied. Bijvoorbeeld armoede en schulden (29%), psychiatrische problemen (20%) en sociale uitsluiting (14%). 1 op de 3 organisaties zet ervaringsdeskundigen breder in.

Bij 51% van de organisaties geven ervaringsdeskundigen individuele hulp en ondersteuning. Bij andere organisaties werken ze als co-begeleider of als lid van een sociaal (wijk)team. 
 

Gerelateerde artikelen

Toegankelijkheid schuldhulpverlening 2017

In de meeste gemeenten is de toegang tot schuldhulpverlening goed geregeld. De toegang is laagdrempelig en mensen met financiële problemen kunnen zich op verschillende plekken melden. Toch zijn er nog…

Wetenschappelijke kennis in de schuldhulpverlening

Vaak bereikt wetenschappelijke kennis over gedragsverandering niet de praktijk van de schuldhulpverlening. Als dat wél gebeurt, is die kennis vervolgens lastig te vertalen naar concrete acties. Omdat nieuwe inzichten belangrijk…

Financiële zelfredzaamheid in Amsterdam Nieuw-West

Onderzoek naar financieel gedrag onder bewoners van Amsterdam Nieuw-West. Hoe is de financiële zelfredzaamheid van arme huishoudens in dit stadsdeel en hoe kun je die vergroten?