Spring naar content

Blockchainapplicatie helpt Groningse inwoners met schulden

1 april 2018

Blockchain is een nieuwe technologie. De Groningse Kredietbank gebruikt die om de uitwisseling van informatie tussen de verschillende partijen in de schuldhulpverlening makkelijker te maken. Dit heeft voordelen voor burgers met schulden, schuldhulpverleners en schuldeisers.

Mensen met schulden hebben vaak weinig financieel inzicht. De Groningse Kredietbank (GKB) wil deze mensen naar financieel gezond gedrag begeleiden. Alleen kost het medewerkers van de kredietbank veel tijd om het overzicht van betalingsachterstanden, inkomsten en uitgaven bij te houden. Ook maken schuldeisers onnodig veel kosten doordat ze kansloze incassotrajecten opstarten.

Behoefte aan meer overzicht

De GKB zocht een manier om het overzicht van betalingsachterstanden, inkomsten en uitgaven actueel te houden. Blockchain is daarvoor een heel geschikte technologie.

Blockchain is heel geschikt als veel partijen kleine beetjes informatie op een veilige manier willen uitwisselen

Wat is blockchain?

Blockchain is een nieuwe technologie. Het is een digitaal register dat financiële transacties bijhoudt en daarbij de privacy van elke partij waarborgt. Daarom is de technologie heel geschikt voor de schuldhulpverlening. En door realtime (zonder vertraging) informatie uit te wisselen, beschikken burgers met schulden, schuldhulpverleners en schuldeisers steeds over dezelfde, actuele gegevens.

Wat zijn de voordelen voor elke partij?

De GKB ontwikkelde samen met het bedrijf CGI in 3 maanden tijd een gebruiksvriendelijke applicatie op basis van blockchaintechnologie. Klanten kunnen inloggen met hun DigiD. Deze applicatie heeft voordelen voor elke partij.

De schuldhulpverlener van de GKB:

 • beschikt over dezelfde informatie als de burger;
 • heeft altijd een actueel financieel overzicht van betalingsachterstanden, inkomsten en uitgaven; 
 • is minder tijd kwijt aan administratie;
 • heeft meer tijd om de klant te begeleiden naar de financiële zelfredzaamheid.

De klant van de GKB:

 • heeft een beter inzicht in zijn inkomsten en uitgaven en zijn lopende financiële verplichtingen;
 • houdt zelf de regie;
 • loopt minder kans dat zijn schulden toenemen door onvoldoende inzicht;
 • krijgt beter passende schuldhulpverlening.

De schuldeiser:

 • ziet de betaaldiscipline stijgen en het aantal wanbetalers dalen;
 • is minder tijd en geld kwijt aan kansloze incassotrajecten;
 • heeft meer tijd voor zijn maatschappelijke functie.

Groningen wil de applicatie verder uitrollen

Hoe meer partijen meedoen, hoe vollediger het overzicht in de applicatie. De gemeente Groningen heeft daarom andere partijen gevraagd mee te doen met een vervolgtraject.

Ook heeft de gemeente de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK) benaderd. Zo wil Groningen meer partijen en gemeenten stimuleren deze blockchainapplicatie in te voeren.
 

Gerelateerde artikelen

Koopkrachtberekeningen van het Nibud

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft nieuwe koopkrachtberekeningen waaruit blijkt dat alle voorbeeldhuishoudens inleveren. Gemiddeld gaan de huishoudens er...

In balans: Samen op weg naar een financieel gezond Nederland

Deloitte heeft samen met de Universiteit Leiden, ING en het Nibud een onderzoek uitgevoerd naar de financiële gezondheid van de...

Van Doekoe tot Digi op het mbo

Het onderzoeksbureau DUO Onderwijs & Advies heeft in opdracht van Wijzer in geldzaken een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar geldzaken van...