Spring naar content

De valkuilen bij ‘finfluencen’

22 december 2021

Finfluencers zijn in Nederland een snelgroeiend fenomeen. Finfluencers zijn als influencers op financieel gebied actief op sociale media. Momenteel zijn ook steeds meer jongeren geïnteresseerd in beleggen die worden beïnvloed door de finfluencers. Uit verkennend onderzoek naar ruim 150 finfluencers blijkt echter dat er risico’s kleven aan de werkwijze van vrijwel alle finfluencers. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil met de uitkomsten van het verkennend onderzoek jongeren hierover waarschuwen.  

Aan het verspreiden van content over beleggen op social media kleven risico’s. Aan deze uitingen zijn regels verbonden, waaraan finfluencers zich nog niet altijd houden. Finfluencers doen bijvoorbeeld onzorgvuldig aanbevelingen, de eigen ervaringen staan daarbij centraal. Daarnaast geven ze beleggingsadvies en werken samen met partijen zonder vergunning. Het gaat dan bijvoorbeeld om beleggingsondernemingen zonder vergunning die buiten Europa gevestigd zijn waar kan worden gehandeld in (zeer) risicovolle producten zoals CfD’s en forex. Deze risicovolle producten prijzen finfluencers ook los van samenwerkingen in toenemende mate aan. Het gaat dan niet alleen om CfD’s en forex maar ook om crypto’s en turbo’s. Hoewel crypto’s buiten het financiële toezicht valt is het handelen in crypto’s wel risicovol omdat het kwetsbaar is voor misleiding, oplichting en manipulatie. Ook posten finfluencers vaak in eigen belang, daar zijn ze niet altijd open over en ook niet over de verdiensten. Die verdiensten krijgen ze onder meer door brokers of banken aan te prijzen. Deze partijen betalen de finfluencer vervolgens de aantal nieuw binnengekomen klanten. Dit is tegelijkertijd in strijd met het provisieverbod voor beleggingsondernemingen.

Naar aanleiding van de verkenning zal de AFM finfluencers over de voor hen geldende wetgeving informeren. Daarnaast zullen ze wijzen op de verantwoordelijkheden en het voldoen aan die verantwoordelijkheden. Om de regels te verduidelijken die gelden voor finfluencers is een webpagina ‘regels finfluencers’ gelanceerd. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk dat het hebben van een vergunning voor geven van financieel advies verplicht is.

Voor consumenten, en daarmee ook jongeren, kan de praktische checklist bij beleggen helpend zijn. Deze checklist helpt om een weloverwogen besluit te nemen om te beleggen. Ook staat daarin vermeld dat je bij beleggen niet zomaar anderen moet volgen maar je goed moet laten informeren.

Gerelateerde artikelen

Jongvolwassenen en beleggen 2021

Jongvolwassenen begeven zich steeds meer op het terrein van beleggen. Met beleggen kunnen hoge rendementen gemoeid zijn, maar het is...

De coronacrisis en ons geld

Door de coronapandemie en de lockdowns die hieruit volgden zijn mensen minder buiten huis gaan ondernemen. Ook verloren mensen hun baan of werden hun uren ingeperkt, waardoor inkomsten lager uitvielen.…

Jongeren betreden massaal de cryptomarkt

In het Nibud-rapport "de coronacrisis en ons geld" van 15 juli werd geconcludeerd dat steeds meer Nederlanders beleggen. Van de...