Spring naar content

Op weg naar een nieuwe armoedegrens

Tussenrapport van het gezamenlijke project ‘Uniformering armoedeafbakening’

30 juni 2023

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) werken aan een nieuwe armoedegrens voor Nederland. Hiermee komen het CBS en het SCP tegemoet aan de wens om niet langer aparte cijfers te publiceren maar te komen tot één centrale maatstaf voor beleid en samenleving.

In het tussenrapport dat is gepubliceerd beschrijven CBS, Nibud en SCP hun activiteiten en resultaten tot dusver en de stappen die zij de komende periode nog gaan zetten in de aanloop naar het eindrapport. Het fundament van de nieuwe armoedegrens is het minimaal benodigde budget om van te leven zoals het Nibud dat berekend in haar minimumvoorbeeldbegrotingen. Om te bepalen of de middelen van huishoudens toereikend zijn zal er niet alleen worden gekeken naar het besteedbaar inkomen maar ook naar de vermogenspositie. Daarnaast zal er rekening worden gehouden met de feitelijke uitgaven van huishoudens aan wonen, energie en zorg.  

De drie instituten presenteren de nieuwe armoedegrens in het tweede kwartaal van 2024 in een gezamenlijk eindrapport. In dit rapport wordt armoede ook in een breder kader geplaatst.

Gerelateerde artikelen

Voor effectieve armoedebestrijding moet het CPB anders ramen

In het artikel ‘Voor effectieve armoedebestrijding moet het CPB anders ramen’ wordt gesteld dat de armoedecijfers van het CPB ondoelmatig...

Armoede effectief bestrijden

Zowel in het beleid om armoede tegen te gaan als in maatschappelijke denkbeelden over armoede zijn een aantal zaken ten...

Armoede in een rijk land

Anna Custers, lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam, sprak op 4 april 2023 haar lectorale rede uit, genaamd...