Spring naar content

CBS, Nibud en SCP werken aan nieuwe armoedegrens

30 juni 2023

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) werken aan een nieuwe armoedegrens voor Nederland. Hiermee komen het CBS en het SCP tegemoet aan de wens om niet langer aparte cijfers te publiceren maar te komen tot één centrale maatstaf voor beleid en samenleving.

In het tussenrapport dat is gepubliceerd beschrijven CBS, Nibud en SCP hun activiteiten en resultaten tot dusver en de stappen die zij de komende periode nog gaan zetten in de aanloop naar het eindrapport. Het fundament van de nieuwe armoedegrens in het minimaal benodigde budget om van te leven zoals het Nibud dat berekend in zijn minimumvoorbeeldbegrotingen. Om te bepalen of de middelen van huishoudens toereikend zijn zal er niet alleen worden gekeken naar hun besteedbaar inkomen maar ook naar hun vermogenspositie. Daarnaast zal er rekening worden gehouden met de feitelijke uitgaven van huishoudens aan wonen, energie en zorg.  

De drie instituten presenteren de nieuwe armoedegrens in het tweede kwartaal van 2024 in een gezamenlijk eindrapport. In dit rapport wordt armoede ook in een breder kader geplaatst.

Gerelateerde artikelen

Verschillende gezichten, diverse paden

Ook in de Veenkoloniën zijn intergenerationele armoede en kansongelijkheid grote problemen die moeilijk te doorbreken zijn en blijven groeien. Het...

Kinderen uit bijstandsgezinnen geen kansrijke start

Met het actieprogramma Kansrijke Start 2022-2025 wil de overheid kwetsbare ouders helpen zodat hun kinderen zo gezond mogelijk hun leven...

Voor effectieve armoedebestrijding moet het CPB anders ramen

In het artikel ‘Voor effectieve armoedebestrijding moet het CPB anders ramen’ wordt gesteld dat de armoedecijfers van het CBP ondoelmatig...