Spring naar content

Armoede in een rijk land

Lectorale rede

4 april 2023

Anna Custers, lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam, sprak op 4 april 2023 haar lectorale rede uit, genaamd ‘Armoede in een rijk land’. In de lectorale rede werd ingegaan op de lessen die we kunnen halen uit onderzoek en armoede op verschillende plekken in de wereld. De lectorale rede is te lezen als publicatie. In de publicatie wordt ingegaan op wat armoede is, de veranderende context van armoede en schulden, de Nederlandse armoedeparadox, hoe het anders kan en de onderzoeksagenda. De inzichten verbreden je kennis en kun je inzetten binnen het hulp- en dienstverleningsaanbod. 

Armoede in een rijk land

Armoedeproblematiek en bestaansonzekerheid zijn urgenter dan ooit, ondanks de welvaart die in Nederland op zijn hoogtepunt is. In Nederland is er geen gebrek aan armoedebeleid en ambitie in beleidsdoelstellingen, maar toch heerst er een algemeen gevoel dat beleid vaak tekortschiet en het beleid te vaak van onrealistische aannames uitgaat. In de lectorale rede gaat Anna Custers in op hoe het anders kan. In haar lectorale rede besprak Anna Custers welke lessen we kunnen leren uit onderzoek en armoedebeleid op diverse locaties wereldwijd, in het bijzonder uit de internationale ontwikkelingssamenwerking. 

Twee elementen uit het debat zijn volgens Anna Custers waardevol om mee te nemen naar het Nederlandse armoedevraagstuk:

  1. Een onderzoeksagenda waarbij de focus ligt op wat werkt en hoe het beleid het beste werkt. 
  2. De denkwijze dat instituties flexibel zijn en systeemverandering mogelijk is. Anna Custers stelde dat oplossingen voor het armoedevraagstuk onvoldoende dichterbij komen zolang we ons enkel richten op gedragsverandering binnen de bestaande systemen.

Gerelateerde artikelen

Podcast ‘Nooit een kwartje?’

Armoede brengt grote zorgen voor het hele gezin. De stress die armoede met zich meebrengt, voelen kinderen die opgroeien in...

De relatie tussen financiële schaarste en het vermijden van geldzaken

Mensen die in armoede leven of schulden hebben, hebben vaak het gevoel dat ze te weinig geld hebben om alle...

Podcast ‘Sterke Verhalen’

Armoede is een belangrijk probleem in onze samenleving en gaat om veel meer dan een gebrek aan geld alleen. Maar...