Spring naar content

Cijfers van armoede en schulden in Nederland

Feiten en cijfers uit onderzoek

17 januari 2018

Armoede en schulden zijn een groeiend probleem in Nederland. Wat zijn de feiten en cijfers van de afgelopen 5 jaar? Divosa geeft de belangrijkste feiten uit onderzoeken van 2013 – 2017 weer in een infographic. Hieronder vind je alle gegevens van deze factsheet op een rij.

Armoede en schulden in Nederland

 • 1 op de 5 huishoudens heeft risicovolle schulden;
 • Een arm huishouden heeft een tekort van gemiddeld € 217 per maand;
 • 1,2 miljoen huishoudens met schulden krijgt geen formele schuldhulpverlening.

Veel huishoudens hebben structureel en langdurig weinig inkomen

 • 224.000 huishoudens moeten langer dan 4 jaar rondkomen van een laag inkomen. Dit aantal is vanaf 2010 elk jaar toegenomen;
 • 850.000 mensen hebben te weinig geld om in de basisbehoeften te voorzien;
 • 378.000 kinderen groeien op in een huishouden met een laag inkomen;
 • Huishoudens met een laag inkomen en opgroeiende kinderen komen vaak structureel geld tekort.

Het aanvragen van inkomensondersteuning is ingewikkeld

 • Om inkomensondersteuning bij de overheid aan te vragen, kunnen mensen met een laag inkomen wel 27 formulieren moeten invullen;
 • Mensen hebben te maken met verschillende betaalmomenten;
 • Er worden 8 verschillende definities voor het begrip inkomen of vermogen gebruikt;
 • Bij verschillende inkomensregelingen horen verschillende verantwoordingsprocedures, waardoor een foutje snel is gemaakt. Gevolg: schulden door terugvordering.

De kosten voor beschermingsbewind zijn in twee jaar verdubbeld

In de tekst van het online rapport zijn alle bronnen vermeld per cijfer en/of gegeven.

 • De kosten voor beschermingsbewind zijn toegenomen van 55 miljoen euro in 2013 naar 115 miljoen euro in 2015;
 • Dit impliceert dat de gemeentelijke uitgaven voor bewind in twee jaar tijd ruim verdubbeld zijn (beschermingsbewindvoerders worden betaald vanuit het budget bijzondere bijstand).

Werken is niet altijd de weg uit armoede

 • 40% van de arme mensen in armoede heeft werk als belangrijkste inkomstenbron;
 • 80% van de 1 miljoen zzp’ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • 1 op de 4 zzp’ers bouwt geen pensioen op.
Screenshot factsheet Armoede en schulden in Nederland

Gerelateerde artikelen

CBS, Nibud en SCP werken aan nieuwe armoedegrens

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)...

1 op de 12 Nederlandse huishoudens heeft probleemschulden

Op basis van uitgebreid onderzoek met bestaande registerdata heeft het CBS in beeld gebracht hoeveel Nederlandse huishoudens in de periode van 1 januari 2015 tot en met 1 januari 2018…

Armoede effectief bestrijden

Zowel in het beleid om armoede tegen te gaan als in maatschappelijke denkbeelden over armoede zijn een aantal zaken ten...