Spring naar content

De Armoede Troef Toolbox: DATT Werkt!

19 oktober 2017

Met De Armoede Troef Toolbox (DATT) leer je als keten beter samen te werken bij de bestrijding van armoede en schulden. DATT Werkt! bestaat uit een reeks bijeenkomsten. De toolbox bevat alle materialen die je nodig hebt om de bijeenkomsten goed voor te bereiden en te begeleiden.

De Armoede Troef Toolbox (DATT) is een initiatief van MDRplus en PLANgroep. Het team van DATT heeft de toolbox in 6 gemeenten getest.

Het team van DATT Werkt! heeft een aanpak ontwikkeld om met de héle keten te werken aan duurzame bestrijding van armoede en schulden

– Marien van Westen

DATT Werkt! bestaat uit een reeks bijeenkomsten. In een startbijeenkomst leren organisaties elkaar kennen. Ze zien dan bijvoorbeeld wat de rol is van andere organisaties in de keten. Daarna volgen workshops en een werkconferentie. De deelnemers kijken wat er al goed gaat in de samenwerking. Ook bespreken ze wat beter kan en waar ze direct mee kunnen stoppen omdat het niet werkt.

De toolbox bevat alle materialen om de bijeenkomsten voor te bereiden en goed te begeleiden. Op de website van DATT Werkt! vind je de complete toolbox met onder andere handleidingen, voorbeeldbrieven, draaiboeken en instructievideo’s. 


Wat schaarste doet met mensen

Er is veel aandacht voor wat schaarste en armoede met mensen doet. Als mensen gebrek aan geld hebben, kunnen ze alleen daar aan denken. Er ontstaat een tunnelvisie, en het geldgebrek bepaalt voor een groot deel hun gedrag. Dat verklaart ook de vaak onverstandige financiële beslissingen.

De burger centraal

Voor betere preventie en vroegsignalering moeten organisaties hun werkwijze beter op de leefwereld van burgers laten aansluiten. Natuurlijk heeft een organisatie regels en procedures nodig om te kunnen functioneren. Maar het risico bestaat dat procedures een eigen leven gaan leiden. 

DATT Werkt! is een aanzet tot concrete verbeterplannen

Ketenspel

Een van de werkvormen uit de toolbox is het Ketenspel. Tijdens dit kennismakingsspel ontstaat als vanzelf een discussie over de inhoud en dilemma’s van schuldhulpverlening. Je kunt het spel heel makkelijk aanpassen voor jouw gemeente, regio of organisatie. 

Het Ketenspel en de andere werkvormen zorgen voor een informele sfeer en veel interactie. De werkvormen zijn zo laagdrempelig dat iedereen mee kan praten. 
 

Gerelateerde artikelen

Toolkit ‘Blijf in verbinding met laaggeletterden’

Het hebben van problematische schulden kan iedereen overkomen. De kans is echter groter bij  iemand die laaggeletterd is. Mensen die...

Toolkit “Schulden in bedrijf”

Vind je het als werkgever belangrijk om je werknemers met geldzorgen, of dreigende geldzorgen, te ondersteunen, maar heb je moeite...

Toolkit begeleiding jongeren naar zelfstandigheid

In deze toolkit vinden gemeenten en professionals informatie en tips om jongeren in een kwetsbare positie te begeleiden naar zelfstandigheid. De toolkit geeft praktische informatie over wetgeving, het toekomstplan, stappenplannen…