Spring naar content

De impact van emoties bij armoede

23 november 2022

Emoties die bij langdurige armoede naar voren komen staan in nauw verband met elkaar en dragen bij aan chronische stress. Voorbeelden van emoties zijn schaamte, frustratie, angst en verdriet. Mensen die in armoede leven voelen zich vaak machteloos en mensen die armoede hebben meegemaakt zijn bang dat hun financiële situatie ieder moment kan verslechteren. Bovendien kunnen stigmatisering en traumatisering negatieve emoties oproepen en versterken. Mensen die in armoede leven of geleefd hebben, hebben vaak het gevoel dat zij worden gezien als minderwaardig, lui of incapabel. Hierdoor vermijden ze contact met anderen, waaronder hulpverleners.  Onderzoekers Margret Franssen, Hilje van der Horst en Jantien van Berkel van Wageningen University & Research deden onderzoek naar emoties die naar voren komen bij het leven in armoede en de impact hiervan. Ervaringsdeskundige Monica van Midden keek als ervaringsdeskundige mee.

Resultaten en aanbevelingen

Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie en het opschrijven van levenservaringen van 16 mensen die in langdurige armoede leven of leefden. Het onderzoek maakt daarnaast deel uit van een driejarig consortium waarin onderzoek wordt gedaan naar de aanpak van armoede. De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in een infographic. Op basis van de resultaten formuleerden de onderzoekers competenties voor professionals en instanties die in contact staan met mensen in armoede. Zo raden ze aan om onbevooroordeeld te zijn, ruimte te geven aan emoties die er zijn door te luisteren en ervaringskennis op te doen. Ook is het volgens de onderzoekers belangrijk om je als professional bewust te zijn dat emoties vaak en lange geschiedenis hebben, die met een enkel woord kan worden opgeroepen.

Gerelateerde artikelen

Verschillende gezichten, diverse paden

Ook in de Veenkoloniën zijn intergenerationele armoede en kansongelijkheid grote problemen die moeilijk te doorbreken zijn en blijven groeien. Het...

Voor effectieve armoedebestrijding moet het CPB anders ramen

In het artikel ‘Voor effectieve armoedebestrijding moet het CPB anders ramen’ wordt gesteld dat de armoedecijfers van het CBP ondoelmatig...

Van schulden naar kansen: weten wat werkt

Nationale-Nederlanden, Aegon en het lectoraat Armoede Interventies hebben in zeven steden een programma uitgevoerd gericht op het terugdringen van armoede...