Spring naar content

De impact van emoties bij armoede

23 november 2022

Emoties die bij langdurige armoede naar voren komen staan in nauw verband met elkaar en dragen bij aan chronische stress. Voorbeelden van emoties zijn schaamte, frustratie, angst en verdriet. Mensen die in armoede leven voelen zich vaak machteloos en mensen die armoede hebben meegemaakt zijn bang dat hun financiële situatie ieder moment kan verslechteren. Bovendien kunnen stigmatisering en traumatisering negatieve emoties oproepen en versterken. Mensen die in armoede leven of geleefd hebben, hebben vaak het gevoel dat zij worden gezien als minderwaardig, lui of incapabel. Hierdoor vermijden ze contact met anderen, waaronder hulpverleners.  Onderzoekers Margret Franssen, Hilje van der Horst en Jantien van Berkel van Wageningen University & Research deden onderzoek naar emoties die naar voren komen bij het leven in armoede en de impact hiervan. Ervaringsdeskundige Monica van Midden keek als ervaringsdeskundige mee.

Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie en het opschrijven van levenservaringen van 16 mensen die in langdurige armoede leven of leefden. Het onderzoek maakt daarnaast deel uit van een driejarig consortium waarin onderzoek wordt gedaan naar de aanpak van armoede. De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in een infographic. Op basis van de resultaten formuleerden de onderzoekers competenties voor professionals en instanties die in contact staan met mensen in armoede. Zo raden ze aan om onbevooroordeeld te zijn, ruimte te geven aan emoties die er zijn door te luisteren en ervaringskennis op te doen. Ook is het volgens de onderzoekers belangrijk om je als professional bewust te zijn dat emoties vaak en lange geschiedenis hebben, die met een enkel woord kan worden opgeroepen.

Gerelateerde artikelen

Een gedragsgerichte aanpak van armoede

Veel gedrag van mensen in armoede is het gevolg van hun gebrek aan geld, tijd en ruimte in hun hoofd. Het is dus niet het gevolg van hun persoonlijkheid of…

Ervaringsdeskundigen inzetten bij de aanpak van armoede

Er is steeds meer belangstelling om ervaringsdeskundigen in te zetten bij de aanpak van armoede en schulden. Bijvoorbeeld om het zelfvertrouwen van cliënten te vergroten en hulpverleners te adviseren over…

Handreiking: omgaan met armoede op school

Hoe kun je als school armoede onder leerlingen signaleren? En hoe kun je leerlingen en ouders in armoede ondersteunen? Een handreiking voor basis- en voortgezet onderwijs.