Spring naar content

De impact van het project Van Schulden naar Kansen 2017

Rapportage over doelen en doelbereik van projecten die ondersteund worden door Stichting van Schulden naar Kansen in 2017

25 april 2018

Van Schulden naar Kansen wil in 5 jaar tijd armoede door schulden terugdringen. Speerpunten zijn: orde brengen in de administratie, financiële basiskennis vergroten, inkomen verhogen en uitgaven beheersen. Wat zijn de eerste resultaten van dit programma?

De Delta Lloyd Foundation heeft in 2015 het actieprogramma Van Schulden naar Kansen gelanceerd om armoede door schulden terug te dringen. In cijfers: de stichting wil in 5 jaar tijd (2015-2020) de financiële zelfredzaamheid van 15% van de betrokken huishoudens vergroten.

De foundation is in 2018 verdergegaan onder de naam Stichting van Schulden naar Kansen (VSNK).

Het programma richt zich op huishoudens met een laag inkomen in delen van Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en Zwolle. De projecten in deze steden richten zich op:

 • orde in de eigen administratie: deelnemers krijgen zicht op hun inkomsten en uitgaven;
 • financiële basiskennis vergroten: deelnemers begrijpen de gevolgen van hun financiële beslissingen en weten welke instanties antwoord kunnen geven op hun vragen;
 • inkomen verhogen: deelnemers gaan een opleiding volgen, of vinden een baan of stageplek;
 • uitgaven beheersen: deelnemers geven niet meer uit dan ze binnen krijgen.

WhatWorks principes

Het Lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam meet elk jaar de effecten van het actieprogramma. Ook toetst het lectoraat de projecten aan 5 WhatWorks-principes:

 1. Risico: richt een project zich op mensen die deze interventie nodig hebben?
 2. Behoefte: vergroot het project de kans dat deelnemers financieel zelfredzaam worden?
 3. Responsiviteit: sluit het project aan bij de cultuur en motivatie van de doelgroep?
 4. Betrouwbaarheid: wordt het project uitgevoerd zoals bedoeld?
 5. Professionaliteit: hebben de medewerkers de juiste kennis, vaardigheden en houding?

Enkele conclusies over 2017

 • In het begin richtten de projecten zich zowel op mensen met grote als mensen met kleine schulden. In 2017 ligt de focus vrijwel helemaal op mensen met kleine of dreigende schulden.
 • Het meest succesvol zijn projecten die zich richten op orde brengen in de administratie en uitgaven beheersen. Het blijkt lastig om het inkomen van mensen te vergroten. Het lukt bijvoorbeeld niet goed om deelnemers een opleiding te laten beginnen en om mensen te leren een sollicitatiebrief te schrijven.
 • In 2017 werken meer projecten dan in 2016 volgens de WhatWorks-principes. Projecten sluiten beter aan bij cultuur, leervermogen en motivatie van de deelnemers. Ook zijn medewerkers beter getraind.
 • Net als in 2016 moeten projecten hun doel en doelgroep beter afbakenen: voor wie is het project bedoeld en wat wil je precies bereiken met het project?
 • De helft van de projecten vraagt deelnemers niet om feedback, hoewel een goede evaluatie waardevolle informatie oplevert. Bijvoorbeeld over het bereikte effect, verbeterpunten en of het project aansluit bij de behoeften en wensen van deelnemers.

Gerelateerde artikelen

Werkboek Armoede beter begrijpen, verrijk je kennis in vijf dagen

In het werkboek “Armoede beter begrijpen, verrijk je kennis in vijf dagen” wordt achtergrondinformatie, kennis en tips gegeven om armoede...

NVVK podcast: Jong in de schulden

De NVVK heeft een podcast gemaakt waarin je alles te weten komt over de wereld van jongeren-schuldhulpverlening. In de podcast...

Sociale zekerheid of onzekerheid?

In dit artikel wordt een samenvatting gegeven van het wetenschappelijke artikel 'Social security or insecurity? The experience of welfare participation...