Spring naar content

Een geregistreerde schuldregeling: de oplossing voor een rechtvaardige verdeling?

18 juni 2021

In juni 2021 heeft Syncasso samen met Movisie en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een white paper gepubliceerd met een nieuwe oplossing voor schulden: de geregistreerde schuldregeling.

Probleembeschrijving

Op dit moment ontbreekt het aan coördinatie bij de invordering en regelingen. In de huidige situatie wordt er bij een loonbeslag de volledige betaalcapaciteit gebruikt voor het betalen van één schuld. De beslaglegging zorgt ervoor dat andere schuldeisers alleen geld kunnen incasseren als zij ook beslag leggen op het inkomen via een vonnis. Dit resulteert in het verder oplopen van de schuld. Aan de andere kant hebben burgers met een beslag op hun inkomsten geen financiële ruimte om zelf tot een oplossing te komen voor andere schulden. Dit zorgt voor weinig toekomstperspectief.

De geregistreerde schuldregeling

In het white paper wordt de geregistreerde schuldregeling voorgesteld als mogelijke oplossing voor bovenstaand probleem. Bij een geregistreerde schuldregeling wordt bij loonbeslag de afloscapaciteit benut om alle getoetste schulden te betalen met toestemming van de burger. Voor andere schulden hoeven nieuwe schuldeisers geen vonnis te halen en beslag te leggen om te kunnen meedelen in de afloscapaciteit.

Voorwaarden

 • Er is een lopend beslag op inkomsten
 • De gerechtsdeurwaarder heeft een onderzoekplicht
 • De burger is akkoord met de geregistreerde schuldregeling
 • De geregistreerde schuldregeling wordt geregistreerd in het Digitale Beslagregister
 • Er is een opstap naar reguliere schuldhulp

Voordelen

 • Vergroten van afloscapaciteit voor alle schulden
 • Voorkomen kostenverhoging
 • Voorkomen maatschappelijke kosten zoals schuldhulp of maatschappelijk werk
 • Ontlasten rechtspraak
 • Creëren schuldrust
 • Minder schuldhulp en/of minder complexe gevallen naar schuldhulp
 • Toegankelijkere opstap naar schuldhulp
 • Voorkomen schuldescalatie door schuldhulpmijders

Nadelen

 • Burger kan zich onder druk gezet voelen om akkoord te gaan met de geregistreerde schuldhulpverlening
 • De eerste beslaglegger ontvangt minder
 • Kostenvergoeding van gerechtsdeurwaarder

Gerelateerde artikelen

Tool: Professionalisering in sociaal-financiële dienstverlening

In het Vaarwater financiële bestaanszekerheid volgen we mensen die hulp nodig hebben bij financiële problemen. Dreigen ze in zwaar weer...

Vroegsignalering van financiële problemen in de huisartsenpraktijk

Armoede en schulden hebben een duidelijk effect op de gezondheid. Zo leiden armoede en schulden vaak tot langdurige stress. Die...

Kerncijfers financieel gedrag in Nederland 2018

Hoe ervaren mensen hun financiële situatie? Wijzer in geldzaken ziet dat mensen tevredener zijn. Het platform ziet ook dat volwassenen nog moeite hebben met de financiële langetermijnplanning en jongeren met…