Spring naar content

Werknemers met schulden of loonbeslag

23 december 2021

Stichting Ondernemersklankbord (OKB) biedt ondersteuning aan ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB). Via haar website informeert het OKB de werkgevers en ondernemers over de regelgeving en wettelijke plichten bij een loonbeslag.

Een werknemer met geldproblemen heeft impact op het bedrijf. Zorgen over schulden kunnen namelijk leiden tot productiviteitsverlies en ziekteverzuim. Werkgevers moeten verplicht meewerken aan loonbeslag of ‘derdenbeslag’. Dit moeten zij doen door een bedrag in te houden op het salaris van haar werknemer.

Hulp bij geldzorgen

Van belang is het dat werkgevers en ondernemers weten dat de gemeente het eerste aanspreekpunt is bij schulden.

Noodstopprocedure

Wanneer de werkgever openstaande boetes heeft kan de werknemer sinds 1 april 2020 een noodstopprocedure aanvragen. Deze noodstopprocedure is van het Centraal Justitieel Incassobureau. Het is bedoeld om te voorkomen dat iemand verder in de problemen raakt. Krijgt een werknemer de noodstop, dan moet hij zich bij de gemeente melden voor schuldhulpverlening.

Signaleren van geldzorgen

Steeds meer gemeenten werken samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en drinkwaterbedrijven om zo vroeg mogelijk hulp te kunnen bieden aan mensen met betaalachterstanden op vaste lasten.

Daarnaast is de oproep van het OKB aan werkgevers en ondernemers om signalen van geldzorgen bij personeel tijdig op te pakken, zodat problemen sneller aangepakt kunnen worden.

Voorbeelden van signalen zijn: stress, concentratieverlies, regelmatig kort ziekteverzuim, vragen om een voorschot op het salaris of vakantiegeld, niet meedoen aan sociale activiteiten. Hieraan kunnen soms grote levensgebeurtenissen ten grondslag liggen zoalseen scheiding of het overlijden van een partner.

Via de link Signaaltool (financieelfittewerknemers.nl) kan de werkgever financiële problemen herkennen. Als hier sprake van is kan de werknemer op de pagina Hoe kom ik van mijn schulden af? | Rijksoverheid.nl lezen welke hulp hij kan krijgen en wat de regels zijn bij betalingsproblemen of schulden. Ook kan de werkgever zelf hulp bieden door middel van deze tips.

Loonbeslag

Het is voor werkgevers verplicht om mee te werken aan loonbeslag. De vier belangrijkste stappen die een werkgever moet doorlopen bij een loonbeslag zijn de volgende:

  1. Ontvangst en controle van het beslagexploot

De werkgever dient samen met de werknemer het schuldbedrag in het beslagexploot te controleren. Een beslagexploot is een officieel document waarin staat dat de deurwaarder beslag legt.

  • Financiële vragenlijst van deurwaarder invullen

De vragenlijst over het inkomen van de werknemer zit bij het beslagexploot. Binnen 4 weken moet de werkgever dit ondertekend terugsturen.

  • De beslagvrije voet controleren

De gerechtsdeurwaarder berekent aan de hand van de informatie uit de vragenlijst de beslagvrije voet. Dit is het deel van het loon dat de werknemer mag behouden voor levensonderhoud en vaste lasten. De werkgever kan dit bedrag narekenen en bij juridische vragen kan de werkgever terecht bij het Juridisch Loket.

  • De juiste bedragen van het loon overmaken

De salarisadministratie van de werkgever moet weten dat er sprake is van loonbeslag bij de werknemer. De beslagvrije voet wordt naar de werknemer overgemaakt, de rest gaat naar schuldeisers.

Meer informatie

Meer informatie over de rechten en plichten van werkgevers bij schulden van zijn of haar werknemers? Lees dan hier verder!


Gerelateerde artikelen

E-learning ‘Werk & Schulden’

Op 26 november is de e-learning module Werk en Schulden gelanceerd. De e-learning is ontwikkeld om jobcoaches en HR-professionals op weg te helpen bij het signaleren van, in gesprek gaan…

Bijzonder Beheer Barometer

Door de verschillende steunmaatregelen van de overheid die zijn ingezet tijdens de coronacrisis zijn er weinig bedrijven failliet gegaan. In...

Gesprekshandreiking en signaalkaart bij geldproblemen

Het Nibud heeft enkele hulpmiddelen ontwikkeld die werkgevers kunnen helpen om financiële problemen te signaleren bij hun werknemers. Ook bieden de hulpmiddelen handvatten die kunnen helpen om het gesprek over…