Spring naar content

Effectieve aanpak van schulden bij mensen met een licht verstandelijke beperking

3 oktober 2018

Het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft, in samenwerking met de beroepspraktijk, handvatten ontwikkeld voor professionals om mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) eerder te herkennen en passende begeleiding te kunnen bieden.

Uit het onderzoek is gebleken dat het voor veel professionals, die te maken krijgen met mensen met een LVB, het lastig is om hen vroegtijdig te herkennen. Ook ontbreekt het vaak aan kennis om op een passende manier rekening te houden met de licht verstandelijke beperking.

Om deze redenen zijn er handreikingen, infographics en achtergrondinformatie ontwikkeld. Dit is ontwikkeld voor vijf beroepsgroepen:

  1. Bewindvoerders
  2. Deurwaarders
  3. Incassomedewerkers
  4. Schuldhulpverleners
  5. Uitvoerders van de participatiewet

Alle handreikingen, infographics en bijbehorende achtergrondinformatie kan per beroepsgroep hier gedownload worden.

Gerelateerde artikelen

Publieksinformatie voor mensen met een LVB én schulden

Met deze video’s leg je cliënten met een LVB helder uit wat er allemaal komt kijken bij schuldhulpverlening.

Financieel misbruik nog vaak verborgen achter de voordeur

Oud, jong, kwetsbaar of goedgelovig; stuk voor stuk kenmerken van slachtoffers. Financieel misbruik komt op grote schaal voor in Nederland....

Themakrant arbeidsparticipatie en schulden

Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt lopen vaak een hoger risico om in de financiële problemen te komen....