Spring naar content

Effectieve aanpak van schulden bij mensen met een licht verstandelijke beperking

3 oktober 2018

Het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft, in samenwerking met de beroepspraktijk, handvatten ontwikkeld voor professionals om mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) eerder te herkennen en passende begeleiding te kunnen bieden.

Uit het onderzoek is gebleken dat het voor veel professionals, die te maken krijgen met mensen met een LVB, het lastig is om hen vroegtijdig te herkennen. Ook ontbreekt het vaak aan kennis om op een passende manier rekening te houden met de licht verstandelijke beperking.

Om deze redenen zijn er handreikingen, infographics en achtergrondinformatie ontwikkeld. Dit is ontwikkeld voor vijf beroepsgroepen:

  1. Bewindvoerders
  2. Deurwaarders
  3. Incassomedewerkers
  4. Schuldhulpverleners
  5. Uitvoerders van de participatiewet

Alle handreikingen, infographics en bijbehorende achtergrondinformatie kan per beroepsgroep hier gedownload worden.

Gerelateerde artikelen

Financieel kwetsbaar

Welke mensen hebben meer kans om in de financiële problemen te komen? Hoe groot zijn die groepen, en wat maakt hen financieel kwetsbaar?

Effectieve aanpak van schulden bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft, in samenwerking met de beroepspraktijk, handvatten ontwikkeld voor professionals...