Spring naar content

Financiële problemen in de opvang en beschermd wonen

Cliënt van de rekening

12 maart 2018

In dit magazine lees je de persoonlijke verhalen van cliënten in de opvang en beschermd wonen. Schuldhulpverleners en andere deskundigen gaan in op de oorzaken van hun financiële problemen. Zowel cliënten als professionals geven adviezen hoe het beter kan.

Cliënten in de opvang en beschermd wonen hebben vaak grote schulden. De politiek wil dat mensen zelfredzaam zijn, maar deze cliënten zijn kwetsbaar. Ze passen vaak niet in de gewone schuldhulpverlening, bijvoorbeeld vanwege laaggeletterdheid, een verstandelijke beperking (LVB) en psychische problemen. Ook is er aandacht voor de invloed van stress bij schulden.

In dit magazine lees je hun persoonlijke verhalen en achtergronden. Schuldhulpverleners en andere deskundigen leggen uit wat de oorzaken zijn van hun financiële problemen. Zowel cliënten als professionals geven adviezen hoe het beter kan.

Gerelateerde artikelen

Versterking financiële zelfredzaamheid van mensen in de opvang

De meeste mensen in de opvang en beschermd wonen hebben schulden. Professionals in deze instellingen hebben te weinig financiële kennis om hen goed te kunnen helpen. Maar vaak kunnen ze…

Financiële zelfredzaamheid in Amsterdam Nieuw-West

Onderzoek naar financieel gedrag onder bewoners van Amsterdam Nieuw-West. Hoe is de financiële zelfredzaamheid van arme huishoudens in dit stadsdeel en hoe kun je die vergroten?

Financiële kwetsbaarheid van huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek

Dit rapport gaat in op de financiële kwetsbaarheid van huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek. In Nederland bestaat bijna de helft van de hypotheekschuld uit hypotheken waarop niet regulier wordt afgelost.…