Spring naar content

Gereedschapskist aanpak schulden en armoede

16 mei 2024

Steeds meer woningcorporaties zoeken naar mogelijkheden om huurachterstanden te voorkomen en naar manieren om huurders met (dreigende) betalingsachterstanden te begeleiden. In de herziene Gereedschapskist aanpak schulden en armoede worden vele aanpakken en voorbeelden beschreven waarmee woningcorporaties huurders kunnen helpen bij het voorkomen, vroegtijdig signaleren of oplossen van schulden. 

De gereedschapskist

In deze gereedschapskist worden diverse maatregelen die woningcorporaties en gemeenten nemen tegen huurachterstanden op één plek verzameld. De maatregelen worden daarbij in drie categorieën ingedeeld:

  • Huurachterstanden voorkomen
  • Huurachterstanden signaleren
  • Huurachterstanden oplossen

Bij iedere maatregel staan praktijkvoorbeelden waarop de lezer kan klikken voor extra informatie. In deze gereedschapskist komen verschillende aanpakken aan bod, waaronder de vroeg-er-op-af aanpak, de voorzieningenwijzer en budget- en energiecoaches. Daarbij biedt de gereedschapskist ook bouwstenen voor communicatie met huurders die een betalingsachterstanden hebben. 

Gerelateerde artikelen

Handreiking om huisuitzettingen te voorkomen

Het proces van betalingsachterstanden tot huisuitzetting verloopt in fasen. In elke fase heb je nog mogelijkheden om huisuitzetting te voorkomen. Vooral voor kinderen is huisuitzetting ingrijpend. Daarom is het extra…

Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden – Jaarrapportage 2023

Gemeenten en vastelastenpartners zijn sinds 1 januari 2022 wettelijk verplicht om invulling te geven aan de vroegsignalering van schulden. Energiebedrijven,...

Armoede effectief bestrijden

Zowel in het beleid om armoede tegen te gaan als in maatschappelijke denkbeelden over armoede zijn een aantal zaken ten...