Spring naar content

Helpende handen

Een tussenevaluatie van vier lokale initiatieven die gericht zijn op het vergroten van vertrouwen en het ondersteunen van bewoners met financiële problemen

4 december 2023

Hoe dragen informele hulpverleners bij aan schuldenvrije buurten, en hoe kan dit beter? Om deze vraag te beantwoorden onderzocht de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente Amsterdam vier lokale informele Amsterdamse initiatieven. Hieronder staan de resultaten van de tussenevaluatie, die specifiek is gericht op de rol van bewoners en vrijwilligers die laagdrempelige hulp bieden aan (mede-)buurtbewoners.

Hoe ziet informele hulp eruit?

Binnen de Amsterdamse initiatieven zetten informele hulpverleners zich op uiteenlopende manieren in: sommigen geven advies tijdens een spreekuur en naderen staan voor langere tijd enkele buurtbewoners bij. Ook functioneren sommige informele hulpverleners als brug naar formele hulp, bijvoorbeeld door samen contact te leggen met instanties.

Wat maakt de werkwijze van informele hulpverleners tot een succes?

Informele hulpverleners hebben niet te maken met hoge caseloads en zijn minder gebonden aan regels, in tegenstelling tot gemeentemedewerkers. Door persoonlijke ontmoetingen met bewoners of het delen van hun eigen ervaringen ontstaat een wederzijds vertrouwen tussen de bewoners en de informele hulpverleners.

Wat hebben informele hulpverleners nodig?

Dit is afhankelijk van de structuur en de aard van de hulp de ze bieden. Er bestaat wel consensus over de noodzaak van een ontmoetingsruimte, structurele ondersteuning zoals training of intervisie en de behoefte aan intensievere en gelijkwaardigere samenwerking met formele hulpverlening.

De kloof dichten

Zoals eerder benoemd vervullen informele hulpverleners soms een brugfunctie naar formele partijen. Informele hulpverleners helpen dan bij de vertaling tussen de leefwereld van de bewoner en de systemen waarin zij zelfstandig de weg niet kunnen vinden. Uit het onderzoek is tot nu toe gebleken dat deze vertaling en doorverwijzing soms haperen. Een gebrek aan vertrouwen vanuit bewoners richting formele hulpverlening en andersom spelen hierbij een rol. Ook onder informele hulpverleners is het vertrouwen richting de formele hulpverlening soms dun of afwezig. Eén manier om hieraan te werken is door dit speerpunt te maken van de opleiding van informele hulpverleners.

Gerelateerde artikelen

Samenwerken aan een optimale klantreis

Tweede derde van de deelnemers aan lokale informele armoede- en schuldenprojecten ontvangt (nog) geen professionele schuldhulp bij hun problematische schulden....

Effectiviteit van vrijwilligers in de schuldhulpverlening

Heeft schuldhulpverlening meer effect als cliënten begeleiding krijgen van een vrijwilliger? Welke activiteiten van de vrijwilliger helpen daarbij? En hoe ervaren cliënten de begeleiding door vrijwilligers?

Financiële zelfredzaamheid in Amsterdam Nieuw-West

Onderzoek naar financieel gedrag onder bewoners van Amsterdam Nieuw-West. Hoe is de financiële zelfredzaamheid van arme huishoudens in dit stadsdeel en hoe kun je die vergroten?