Spring naar content

Infographic ‘Samenhang armoede, schulden en gezondheid’

9 november 2021

Pharos heeft een infographic ontwikkeld waarin de wederzijdse invloed van armoede en gezondheid wordt uitgelegd. In deze infographic wordt zie je welk effect armoede heeft op lichamelijke en mentale gezondheid. Ook wordt duidelijk welke leefomstandigheden een rol spelen bij de samenhang tussen armoede en gezondheid.

Samenhang armoede, schulden en gezondheid

Mensen die te maken hebben met geldzorgen zijn vaak ook minder gezond. Zij kampen vaker met mentale en lichamelijke klachten dan mensen die geen geldzorgen hebben. Armoede en schulden hebben een negatieve impact op het dagelijks leven, wat op zijn beurt weer een negatief effect heeft op de gezondheid.

Een slechte gezondheid kan ook leiden tot financiële problemen, bijvoorbeeld door hoge zorgkosten of omdat mensen minder kunnen werken. In deze infographic wordt uitgelegd wat het effect van armoede is op de lichamelijke en mentale gezondheid en welke leefomstandigheden een rol spelen in de samenhang tussen armoede en gezondheid.

Gerelateerde artikelen

Handreiking: ‘Aan de slag met de CAK-lijst’

Steeds meer gemeenten gebruiken de CAK-lijst om inwoners met langdurige en problematische schulden te benaderen. Inwoners komen op deze lijst...

Effect verhoging minimumloon en uitkeringen op inkomen, gezondheid en welzijn

Mensen met een laag inkomen hebben niet alleen problemen op financieel gebied, maar ook op het gebied van gezondheid en...

Geldstress bij jongeren

Uit eerder onderzoek van het Nibud bleek dat 1 op de 5 jongeren in de leeftijd van 18 tot 26...