Spring naar content

Infographic ‘Samenhang armoede, schulden en gezondheid’

9 november 2021

De infographic “Samenhang armoede, schulden en gezondheid” door Pharos toont de wederzijdse invloed van armoede op lichamelijke en mentale gezondheid. Mensen met geldzorgen ervaren vaker gezondheidsproblemen, zowel mentaal als fysiek, en deze gezondheidsproblemen kunnen op hun beurt financiële problemen veroorzaken. De infographic belicht ook hoe leefomstandigheden bijdragen aan deze samenhang. Armoede en schulden hebben een negatieve impact op het dagelijks leven en gezondheid.

Samenhang armoede, schulden en gezondheid

Mensen die te maken hebben met geldzorgen zijn vaak ook minder gezond. Zij kampen vaker met mentale en lichamelijke klachten dan mensen die geen geldzorgen hebben. Armoede en schulden hebben een negatieve impact op het dagelijks leven, wat op zijn beurt weer een negatief effect heeft op de gezondheid.

Een slechte gezondheid kan ook leiden tot financiële problemen, bijvoorbeeld door hoge zorgkosten of omdat mensen minder kunnen werken. In deze infographic wordt uitgelegd wat het effect van armoede is op de lichamelijke en mentale gezondheid en welke leefomstandigheden een rol spelen in de samenhang tussen armoede en gezondheid.

Gerelateerde artikelen

Verhoging van minimumloon en bijstand: een wondermiddel voor de lage inkomensgroep?

Heeft een verhoging van het minimumloon positieve effecten voor lage inkomensgroepen zoals mensen in de bijstand?

Armoede effectief bestrijden

Zowel in het beleid om armoede tegen te gaan als in maatschappelijke denkbeelden over armoede zijn een aantal zaken ten...

Aan de slag met armoede en schulden: een stappenplan

Stel in 5 stappen een effectief plan van aanpak op voor armoede en schulden. Je ontdekt wat al goed gaat in je gemeente of organisatie, en wat beter kan. Met…